User Tools

Site Tools


mac

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mac [2015-10-28 09:08]
robert
mac [2018-05-18 14:22] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Mac ====== ====== Mac ======
  
-Vår datormiljö använder [[Windows]]. Det är också denna miljö som vi i [[DDG]] stöder drift och support utav, via supporten i [[Helpdesk]].+Vår datormiljö använder [[Windows]]. Det är också denna miljö som vi i [[DDG]] stöder drift och support utav, via supporten i [[LTH Support]].
  
 Under vissa särskilda omständigheter kan det dock beviljas undantag så att Apple-datorer (Mac) kan användas. Varje sådant fall prövas för sig och ska vara överenskommet mellan respektive verksamhetsansvarig och verksamhetsansvarig för Datordriftgruppen. Under vissa särskilda omständigheter kan det dock beviljas undantag så att Apple-datorer (Mac) kan användas. Varje sådant fall prövas för sig och ska vara överenskommet mellan respektive verksamhetsansvarig och verksamhetsansvarig för Datordriftgruppen.
Line 32: Line 32:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-[[Helpdesk]] har endast väldigt begränsade möjligheter att ge support på Mac. Däremot finns svaret på många vanliga frågor och guider för användning av Mac i universitetets datormiljö på [[LU Support]]:+[[LTH Support]] har endast väldigt begränsade möjligheter att ge support på Mac. Däremot finns svaret på många vanliga frågor och guider för användning av Mac i universitetets datormiljö på [[LU Support]]:
  
   * http://​support.lu.se/​   * http://​support.lu.se/​
mac.1446019733.txt.gz · Last modified: 2015-10-28 09:08 by robert