User Tools

Site Tools


mac

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mac [2015-09-08 10:23]
cr
mac [2018-05-18 14:22] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Mac ====== ====== Mac ======
  
-Vår datormiljö använder [[Windows]]. Det är också denna miljö som vi i [[DDG]] stöder drift och support utav, via supporten i [[Helpdesk]].+Vår datormiljö använder [[Windows]]. Det är också denna miljö som vi i [[DDG]] stöder drift och support utav, via supporten i [[LTH Support]].
  
 Under vissa särskilda omständigheter kan det dock beviljas undantag så att Apple-datorer (Mac) kan användas. Varje sådant fall prövas för sig och ska vara överenskommet mellan respektive verksamhetsansvarig och verksamhetsansvarig för Datordriftgruppen. Under vissa särskilda omständigheter kan det dock beviljas undantag så att Apple-datorer (Mac) kan användas. Varje sådant fall prövas för sig och ska vara överenskommet mellan respektive verksamhetsansvarig och verksamhetsansvarig för Datordriftgruppen.
Line 25: Line 25:
   * http://​techworld.idg.se/​2.2524/​1.603041/​fyra-sakerhetsinstallningar-alla-mac-anvandare-bor-kanna-till   * http://​techworld.idg.se/​2.2524/​1.603041/​fyra-sakerhetsinstallningar-alla-mac-anvandare-bor-kanna-till
   * http://​osxdaily.com/​2014/​01/​06/​set-firmware-password-mac/​   * http://​osxdaily.com/​2014/​01/​06/​set-firmware-password-mac/​
 +
 +===== Mjukvara =====
 +
 +Om man vill så kan vi tillhandahålla ett sätt att installera ett begränsat utbud med mjukvara samt skrivare. Fråga om det så fixar vi det.
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-[[Helpdesk]] har endast väldigt begränsade möjligheter att ge support på Mac. Däremot finns svaret på många vanliga frågor och guider för användning av Mac i universitetets datormiljö på [[LU Support]]:+[[LTH Support]] har endast väldigt begränsade möjligheter att ge support på Mac. Däremot finns svaret på många vanliga frågor och guider för användning av Mac i universitetets datormiljö på [[LU Support]]:
  
   * http://​support.lu.se/​   * http://​support.lu.se/​
mac.1441700603.txt.gz · Last modified: 2015-09-08 10:23 by cr