User Tools

Site Tools


mac

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mac [2015-06-04 13:11]
cr
mac [2018-05-18 14:22] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Mac ====== ====== Mac ======
  
-Vår datormiljö använder Windows. Det är också denna miljö som vi i [[DDG]] stöder drift och support utav, via supporten i [[Helpdesk]].+Vår datormiljö använder ​[[Windows]]. Det är också denna miljö som vi i [[DDG]] stöder drift och support utav, via supporten i [[LTH Support]].
  
 Under vissa särskilda omständigheter kan det dock beviljas undantag så att Apple-datorer (Mac) kan användas. Varje sådant fall prövas för sig och ska vara överenskommet mellan respektive verksamhetsansvarig och verksamhetsansvarig för Datordriftgruppen. Under vissa särskilda omständigheter kan det dock beviljas undantag så att Apple-datorer (Mac) kan användas. Varje sådant fall prövas för sig och ska vara överenskommet mellan respektive verksamhetsansvarig och verksamhetsansvarig för Datordriftgruppen.
Line 10: Line 10:
 ===== Särskilda regler för användare av Mac ===== ===== Särskilda regler för användare av Mac =====
  
-Genom att be om en Mac för användning ​i kansliets datormiljö ​förpliktar du dig att:+Genom att be om en Mac för användning förpliktar du dig att:
  
-  * Du ansvarar själv för att hålla datorn uppdaterad med alla säkerhetsuppdateringar. Alla program ska vara inställda på att automatiskt hämta och installera säkerhetsuppdateringar! +  * Du ansvarar själv för att hålla datorn uppdaterad med alla säkerhetsuppdateringar. Alla program ska vara inställda på att automatiskt hämta och installera säkerhetsuppdateringar! ​{{:​mac_yosemite-app_store_settings.png?​linkonly|Exempel #1}} 
-  * Brandvägg på datorn skall vara aktiverad. +  * Brandvägg på datorn skall vara aktiverad. ​{{:​mac_yosemite-security_and_privacy_firewall.png?​linkonly|Exempel #1}} {{:​mac_yosemite-security_and_privacy_firewall_advanced.png?​linkonly|Exempel #2}} 
-  * Du ansvarar själv för att säkerhetskopiering (backup) av datorn sköts på rätt sätt.+  * Du ansvarar själv för att säkerhetskopiering (backup) av datorn sköts på rätt sätt. ​Detta görs enklast med en extern hårddisk, när datorn ser en ny extern hårddisk så frågar den om man vill köra timemachine (mjukvaran som sköter backup i operativsystemet). [[https://​support.apple.com/​sv-se/​HT201250|Mer om TimeMachine]]
   * Inloggning på datorn skall vara skyddad med personligt lösenord. Detta är ett krav från [[SUNET]].   * Inloggning på datorn skall vara skyddad med personligt lösenord. Detta är ett krav från [[SUNET]].
-  * <wrap hi>Datorn skall vara inställd att använda skärmsläckare med skärmlås och omedelbart ​kräva lösenord när datorn väcks från skärmsläckare/​vänteläge.</​wrap>​ +  * Datorn skall vara inställd att använda skärmsläckare med skärmlås och inom fem sekunder ​kräva lösenord när datorn väcks från skärmsläckare/​vänteläge. ​{{:​mac_yosemite-security_and_privacy.png?​linkonly|Exempel #1}} {{:​mac_yosemite-security_and_privacy_advanced.png?​linkonly|Exempel #2}} 
-  * <wrap hi>Firmware på datorn skall vara inställt att kräva lösenord, för att förhindra att exempelvis någon som tillfälligt får fysisk tillgång till datorn kan få åtkomst till data.</wrap>+  * Firmware ​(UEFI) ​på datorn skall vara inställt att kräva lösenord, för att förhindra att exempelvis någon som tillfälligt får fysisk tillgång till datorn kan få åtkomst till data. Se [[#​tips]]. 
 +  * Ett komplement till punkten ovan är att aktivera FileVault vilket krypterar disken som operativsystemet ligger på. Viktigt att tänka på är att om man glömmer sitt lösenord och/eller den återställningsnyckel som skapas så finns det inget sätt att återställa data från disken.
  
  
Line 23: Line 24:
  
   * http://​techworld.idg.se/​2.2524/​1.603041/​fyra-sakerhetsinstallningar-alla-mac-anvandare-bor-kanna-till   * http://​techworld.idg.se/​2.2524/​1.603041/​fyra-sakerhetsinstallningar-alla-mac-anvandare-bor-kanna-till
 +  * http://​osxdaily.com/​2014/​01/​06/​set-firmware-password-mac/​
  
 +===== Mjukvara =====
 +
 +Om man vill så kan vi tillhandahålla ett sätt att installera ett begränsat utbud med mjukvara samt skrivare. Fråga om det så fixar vi det.
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-[[Helpdesk]] har endast väldigt begränsade möjligheter att ge support på Mac. Däremot finns svaret på många vanliga frågor och guider för användning av Mac i universitetets datormiljö på följande supportsida:+[[LTH Support]] har endast väldigt begränsade möjligheter att ge support på Mac. Däremot finns svaret på många vanliga frågor och guider för användning av Mac i universitetets datormiljö på [[LU Support]]:
  
   * http://​support.lu.se/​   * http://​support.lu.se/​
- 
- 
- 
mac.1433416270.txt.gz · Last modified: 2015-06-04 13:11 by cr