User Tools

Site Tools


mac

This is an old revision of the document!


Mac

Kansliets datormiljö använder Windows. Det är också denna miljö som vi stöder drift och support utav, via supporten i Helpdesk.

Under vissa särskilda omständigheter kan det dock beviljas undantag så att Apple-datorer (Mac) kan användas. Varje sådant fall prövas för sig och ska vara överenskommet mellan respektive verksamhetsansvarig och verksamhetsansvarig för Datordriftgruppen.

Dessutom tillkommer i varje sådant fall särskilda förpliktelser för användaren. Mer om detta nedan.

Särskilda regler för användare av Mac

Genom att be om en Mac för användning i kansliets datormiljö förpliktar du dig att:

  • Du ansvarar själv för att hålla datorn uppdaterad med alla säkerhetsuppdateringar. Alla program ska vara inställda på att automatiskt hämta och installera säkerhetsuppdateringar!
  • Brandvägg på datorn skall vara aktiverad.
  • Du ansvarar själv för att säkerhetskopiering (backup) av datorn sköts på rätt sätt.
  • Inloggning på datorn skall vara skyddad med personligt lösenord. Detta är ett krav från SUNET.

Tips

Support

Helpdesk har endast väldigt begränsade möjligheter att ge support på Mac. Däremot finns svaret på många vanliga frågor och guider för användning av Mac i universitetets datormiljö på följande supportsida:

mac.1419943871.txt.gz · Last modified: 2014-12-30 13:51 by cr