User Tools

Site Tools


lupin

This is an old revision of the document!


Lupin

Bakgrund

Lupin är Lunds universitets gemensamma system för hantering av inköp och leverantörsfakturor.

Mer information om Lupin finns på http://www.lu.se/lupin/.

Inloggning

  1. Gå till följande webbsida för att logga in i Lupin: http://www.proceedo.net/
  2. Eventuellt dyker en fråga upp om du vill begränsa visningen till enbart innehåll som levererats på ett säkert sätt. Svara “Nej” om du får den frågan – Lupin fungerar inte om inte allt innehåll kan visas. Anledningen till att frågan dyker upp, är en felaktighet i Lupin som gör att olika delar av innehållet levereras både krypterat och okrypterat samtidigt, vilket är ett osäkert förfarande.
  3. Eventuellt får du upp samma frågefönster ytterligare en gång. Svara då “Nej” ytterligare en gång.
  4. Eventuellt får du en fråga om du vill acceptera en digital signatur. Kontrollera att informationen i fältet “Utgivare:” är “Visma Proceedo AB” och “Från:” är http://www.proceedo.net. Stämmer detta, kan du låta alternativet “Lita alltid på material från denna utgivare” vara ikryssat, och sedan klicka på “Kör”.
  5. Eventuellt kan du få upp ytterligare en säkerhetsvarning, där frågan gäller om du vill blockera osäkra komponenter från att köras. Svara i så fall “Nej” på den frågan.
  6. Har allt gått vägen, visas nu ett inloggningsfönster. I Lupin används fullständiga e-postadresser som användarnamn. Det är din officiella e-postadress som är angiven i Lucat som du ska ange som användarnamn när du loggar in i Lupin.

Support

Problem med fakturor

Kontakta LDC:s ServiceDesk om du har problem med fakturor. Personalen vid LU:s ekonomiavdelning använder nämligen också ServiceDesk som ärendehanteringssystem, och om du kontaktar ServiceDesk kommer därför ditt ärende att hamna rätt och slussas vidare till rätt ekonomiexpert.

Felanmälan

Driftstatus och eventuella allmänna tekniska problem med Lupin rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://www.ldc.lu.se/drift/.

LDC har hela ansvaret för Lupin. Därför är det enbart till LDC:s ServiceDesk du ska vända dig till om du har problem med Lupin.

lupin.1348497191.txt.gz · Last modified: 2012-09-24 16:33 by cr