User Tools

Site Tools


lupin

This is an old revision of the document!


Lupin

Bakgrund

Lupin är Lunds universitets gemensamma system för hantering av inköp och leverantörsfakturor.

Mer information om Lupin finns på http://www.lu.se/lupin/.

Logga in i Lupin

Gå till följande webbsida för att logga in i Lupin:

https://www.proceedo.net/

I Lupin används fullständiga e-postadresser som användarnamn. Det är din officiella e-postadress som är angiven i Lucat som du ska ange som användarnamn när du loggar in i Lupin.

Support

Felanmälan

Driftstatus och eventuella allmänna problem med Lupin rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://www.ldc.lu.se/drift/.

LDC har hela ansvaret för Lupin. Därför är det enbart till LDC:s ServiceDesk du ska vända dig till om du har problem med Lupin.

lupin.1219662613.txt.gz · Last modified: 2008-08-25 13:10 by cr