User Tools

Site Tools


lupin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
lupin [2008-08-25 13:09]
cr skapad
lupin [2018-02-20 10:22] (current)
cr
Line 8: Line 8:
  
  
-===== Logga in i Lupin ===== 
  
-Gå till följande webbsida för att logga in i Lupin: 
  
-**http://​www.proceedo.net/​** 
  
-I Lupin används fullständiga e-postadresser som användarnamn. Det är din **officiella e-postadress som är angiven i [[Lucat]]** som du ska ange som användarnamn när du loggar in i Lupin.+ 
 + 
 +===== Inloggning ===== 
 + 
 +  - Gå till följande webbsida för att logga in i Lupin: **https://​lupin.adm.lu.se/​** 
 +  - Eventuellt dyker en fråga upp om du vill begränsa visningen till enbart innehåll som levererats på ett säkert sätt. Svara **"​Nej"​** om du får den frågan -- Lupin fungerar inte om inte allt innehåll kan visas. Anledningen till att frågan dyker upp, är en felaktighet i Lupin som gör att olika delar av innehållet levereras både krypterat och okrypterat samtidigt, vilket är ett osäkert förfarande. {{lupin-1.png}} 
 +  - Eventuellt får du upp samma frågefönster ytterligare en gång. Svara då **"​Nej"​** ytterligare en gång. 
 +  - Eventuellt får du en fråga om du vill acceptera en digital signatur. Kontrollera att informationen i fältet "​Utgivare:"​ är "Visma Proceedo AB" och "​Från:"​ är http://​www.proceedo.net. Stämmer detta, kan du låta alternativet "Lita alltid på material från denna utgivare"​ vara ikryssat, och sedan klicka på "​Kör"​. {{lupin-2.png}} 
 +  - Eventuellt kan du få upp ytterligare en säkerhetsvarning,​ där frågan gäller om du vill blockera osäkra komponenter från att köras. Svara i så fall **"​Nej"​** på den frågan. {{lupin-3.png}} 
 +  - Har allt gått vägen, visas nu ett inloggningsfönster. ​I Lupin används fullständiga e-postadresser som användarnamn. Det är din **officiella e-postadress som är angiven i [[Lucat]]** som du ska ange som användarnamn när du loggar in i Lupin. 
  
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
 +
 +
 +==== Problem med fakturor ====
 +
 +Kontakta LDC:s [[ServiceDesk]] om du har problem med fakturor. Personalen vid LU:s ekonomiavdelning använder nämligen också ServiceDesk som ärendehanteringssystem,​ och om du kontaktar [[ServiceDesk]] kommer därför ditt ärende att hamna rätt och slussas vidare till rätt ekonomiexpert.
 +
 +
  
 ==== Felanmälan ==== ==== Felanmälan ====
  
-Driftstatus och eventuella allmänna problem med Lupin rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://​www.ldc.lu.se/​drift/​.+Driftstatus och eventuella allmänna ​tekniska ​problem med Lupin rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://​www.ldc.lu.se/​drift/. Även leverantören Proceedo rapporterar eventuella driftstörningar på http://​ops.proceedo.net/.
  
 [[LDC]] har hela ansvaret för Lupin. Därför är det enbart till LDC:s [[ServiceDesk]] du ska vända dig till om du har problem med Lupin. [[LDC]] har hela ansvaret för Lupin. Därför är det enbart till LDC:s [[ServiceDesk]] du ska vända dig till om du har problem med Lupin.
 +
 +
  
lupin.1219662573.txt.gz · Last modified: 2008-08-25 13:09 by cr