User Tools

Site Tools


lupin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lupin [2018-01-18 10:08]
cr
lupin [2018-02-20 10:22]
cr
Line 15: Line 15:
 ===== Inloggning ===== ===== Inloggning =====
  
-  - Gå till följande webbsida för att logga in i Lupin: **https://www.lupin.adm.lu.se/​**+  - Gå till följande webbsida för att logga in i Lupin: **https://​lupin.adm.lu.se/​**
   - Eventuellt dyker en fråga upp om du vill begränsa visningen till enbart innehåll som levererats på ett säkert sätt. Svara **"​Nej"​** om du får den frågan -- Lupin fungerar inte om inte allt innehåll kan visas. Anledningen till att frågan dyker upp, är en felaktighet i Lupin som gör att olika delar av innehållet levereras både krypterat och okrypterat samtidigt, vilket är ett osäkert förfarande. {{lupin-1.png}}   - Eventuellt dyker en fråga upp om du vill begränsa visningen till enbart innehåll som levererats på ett säkert sätt. Svara **"​Nej"​** om du får den frågan -- Lupin fungerar inte om inte allt innehåll kan visas. Anledningen till att frågan dyker upp, är en felaktighet i Lupin som gör att olika delar av innehållet levereras både krypterat och okrypterat samtidigt, vilket är ett osäkert förfarande. {{lupin-1.png}}
   - Eventuellt får du upp samma frågefönster ytterligare en gång. Svara då **"​Nej"​** ytterligare en gång.   - Eventuellt får du upp samma frågefönster ytterligare en gång. Svara då **"​Nej"​** ytterligare en gång.
lupin.txt · Last modified: 2018-02-20 10:22 by cr