User Tools

Site Tools


lupin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
lupin [2015-05-08 15:15]
cr [Felanmälan]
lupin [2018-01-18 10:08]
cr
Line 15: Line 15:
 ===== Inloggning ===== ===== Inloggning =====
  
-  - Gå till följande webbsida för att logga in i Lupin: **http://www.proceedo.net/**+  - Gå till följande webbsida för att logga in i Lupin: **https://www.lupin.adm.lu.se/**
   - Eventuellt dyker en fråga upp om du vill begränsa visningen till enbart innehåll som levererats på ett säkert sätt. Svara **"​Nej"​** om du får den frågan -- Lupin fungerar inte om inte allt innehåll kan visas. Anledningen till att frågan dyker upp, är en felaktighet i Lupin som gör att olika delar av innehållet levereras både krypterat och okrypterat samtidigt, vilket är ett osäkert förfarande. {{lupin-1.png}}   - Eventuellt dyker en fråga upp om du vill begränsa visningen till enbart innehåll som levererats på ett säkert sätt. Svara **"​Nej"​** om du får den frågan -- Lupin fungerar inte om inte allt innehåll kan visas. Anledningen till att frågan dyker upp, är en felaktighet i Lupin som gör att olika delar av innehållet levereras både krypterat och okrypterat samtidigt, vilket är ett osäkert förfarande. {{lupin-1.png}}
   - Eventuellt får du upp samma frågefönster ytterligare en gång. Svara då **"​Nej"​** ytterligare en gång.   - Eventuellt får du upp samma frågefönster ytterligare en gång. Svara då **"​Nej"​** ytterligare en gång.
lupin.txt · Last modified: 2018-02-20 10:22 by cr