User Tools

Site Tools


lupin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
lupin [2012-09-24 16:33]
cr
lupin [2015-05-08 15:15]
cr [Felanmälan]
Line 35: Line 35:
 ==== Felanmälan ==== ==== Felanmälan ====
  
-Driftstatus och eventuella allmänna tekniska problem med Lupin rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://​www.ldc.lu.se/​drift/​.+Driftstatus och eventuella allmänna tekniska problem med Lupin rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://​www.ldc.lu.se/​drift/. Även leverantören Proceedo rapporterar eventuella driftstörningar på http://​ops.proceedo.net/.
  
 [[LDC]] har hela ansvaret för Lupin. Därför är det enbart till LDC:s [[ServiceDesk]] du ska vända dig till om du har problem med Lupin. [[LDC]] har hela ansvaret för Lupin. Därför är det enbart till LDC:s [[ServiceDesk]] du ska vända dig till om du har problem med Lupin.
lupin.txt · Last modified: 2018-02-20 10:22 by cr