User Tools

Site Tools


lupin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lupin [2012-09-24 16:24]
cr
lupin [2015-05-08 15:15]
cr [Felanmälan]
Line 25: Line 25:
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
 +
  
 ==== Problem med fakturor ==== ==== Problem med fakturor ====
  
-Kontakta LDC:s [[ServiceDesk]] om du har problem med fakturor.+Kontakta LDC:s [[ServiceDesk]] om du har problem med fakturor. ​Personalen vid LU:s ekonomiavdelning använder nämligen också ServiceDesk som ärendehanteringssystem,​ och om du kontaktar [[ServiceDesk]] kommer därför ditt ärende att hamna rätt och slussas vidare till rätt ekonomiexpert. 
  
  
 ==== Felanmälan ==== ==== Felanmälan ====
  
-Driftstatus och eventuella allmänna tekniska problem med Lupin rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://​www.ldc.lu.se/​drift/​.+Driftstatus och eventuella allmänna tekniska problem med Lupin rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://​www.ldc.lu.se/​drift/. Även leverantören Proceedo rapporterar eventuella driftstörningar på http://​ops.proceedo.net/.
  
 [[LDC]] har hela ansvaret för Lupin. Därför är det enbart till LDC:s [[ServiceDesk]] du ska vända dig till om du har problem med Lupin. [[LDC]] har hela ansvaret för Lupin. Därför är det enbart till LDC:s [[ServiceDesk]] du ska vända dig till om du har problem med Lupin.
lupin.txt · Last modified: 2018-02-20 10:22 by cr