User Tools

Site Tools


lupin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
lupin [2012-09-24 16:24]
cr
lupin [2012-09-24 16:33]
cr
Line 25: Line 25:
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
 +
  
 ==== Problem med fakturor ==== ==== Problem med fakturor ====
  
-Kontakta LDC:s [[ServiceDesk]] om du har problem med fakturor.+Kontakta LDC:s [[ServiceDesk]] om du har problem med fakturor. ​Personalen vid LU:s ekonomiavdelning använder nämligen också ServiceDesk som ärendehanteringssystem,​ och om du kontaktar [[ServiceDesk]] kommer därför ditt ärende att hamna rätt och slussas vidare till rätt ekonomiexpert. 
  
  
lupin.txt · Last modified: 2018-02-20 10:22 by cr