User Tools

Site Tools


lupin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lupin [2008-08-25 13:12]
cr
lupin [2018-02-20 10:22]
cr
Line 10: Line 10:
  
  
-===== Logga in i Lupin ===== 
  
-Gå till följande webbsida för att logga in i Lupin: 
  
-**https://​www.proceedo.net/​applet.htm** 
  
-Svara ja på frågan om du vill visa objekt ​som inte är tillförlitliga.+===== Inloggning ===== 
 + 
 +  - Gå till följande webbsida för att logga in i Lupin: **https://​lupin.adm.lu.se/​** 
 +  - Eventuellt dyker en fråga upp om du vill begränsa visningen till enbart innehåll som levererats på ett säkert sätt. ​Svara **"​Nej"​** om du får den frågan -- Lupin fungerar inte om inte allt innehåll kan visas. Anledningen till att frågan dyker upp, är en felaktighet i Lupin som gör att olika delar av innehållet levereras både krypterat och okrypterat samtidigt, vilket är ett osäkert förfarande. {{lupin-1.png}} 
 +  - Eventuellt får du upp samma frågefönster ytterligare en gång. Svara då **"​Nej"​** ytterligare en gång. 
 +  - Eventuellt får du en fråga om du vill acceptera en digital signatur. Kontrollera att informationen i fältet "​Utgivare:"​ är "Visma Proceedo AB" och "​Från:"​ är http://​www.proceedo.net. Stämmer detta, kan du låta alternativet "Lita alltid ​på material från denna utgivare"​ vara ikryssat, och sedan klicka på "​Kör"​. {{lupin-2.png}} 
 +  - Eventuellt kan du få upp ytterligare en säkerhetsvarning,​ där frågan ​gäller ​om du vill blockera osäkra komponenter från att köras. Svara i så fall **"​Nej"​** på den frågan. {{lupin-3.png}} 
 +  - Har allt gått vägen, visas nu ett inloggningsfönster. I Lupin används fullständiga e-postadresser ​som användarnamn. Det är din **officiella e-postadress som är angiven i [[Lucat]]** som du ska ange som användarnamn när du loggar in i Lupin.
  
-I Lupin används fullständiga e-postadresser som användarnamn. Det är din **officiella e-postadress som är angiven i [[Lucat]]** som du ska ange som användarnamn när du loggar in i Lupin. 
  
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
 +
 +
 +==== Problem med fakturor ====
 +
 +Kontakta LDC:s [[ServiceDesk]] om du har problem med fakturor. Personalen vid LU:s ekonomiavdelning använder nämligen också ServiceDesk som ärendehanteringssystem,​ och om du kontaktar [[ServiceDesk]] kommer därför ditt ärende att hamna rätt och slussas vidare till rätt ekonomiexpert.
 +
 +
  
 ==== Felanmälan ==== ==== Felanmälan ====
  
-Driftstatus och eventuella allmänna problem med Lupin rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://​www.ldc.lu.se/​drift/​.+Driftstatus och eventuella allmänna ​tekniska ​problem med Lupin rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://​www.ldc.lu.se/​drift/. Även leverantören Proceedo rapporterar eventuella driftstörningar på http://​ops.proceedo.net/.
  
 [[LDC]] har hela ansvaret för Lupin. Därför är det enbart till LDC:s [[ServiceDesk]] du ska vända dig till om du har problem med Lupin. [[LDC]] har hela ansvaret för Lupin. Därför är det enbart till LDC:s [[ServiceDesk]] du ska vända dig till om du har problem med Lupin.
 +
 +
  
lupin.txt · Last modified: 2018-02-20 10:22 by cr