User Tools

Site Tools


Command disabled: media
lunet

This page in English

LUNET

LUNET, Lund University NETwork, är en benämning på Lunds universitets gemensamma datornätverk. De centrala delarna av LUNET har LDC ansvar för.

LUNET är i sin tur en del av det gemensamma svenska universitetsdatornätverket SUNET.

lunet.txt · Last modified: 2015-05-19 14:08 by cr