User Tools

Site Tools


lunet

This is an old revision of the document!


LUNET

LUNET, Lund University NETwork, är en benämning på Lunds universitets gemensamma datornätverk. De centrala delarna av LUNET har LDC ansvar för.

LUNET är i sin tur en del av det gemensamma svenska universitetsdatornätverket SUNET.

lunet.1190126712.txt.gz · Last modified: 2007-09-18 16:45 by cr