User Tools

Site Tools


lumia_630

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lumia_630 [2014-07-02 14:24]
pelle [Lumia 630]
lumia_630 [2015-07-03 21:46] (current)
cr
Line 2: Line 2:
 {{:​lumia-630-front_med_matt.png?​direct&​100|}} {{:​lumia-630-front_med_matt.png?​direct&​100|}}
  
-Smartphone som använder Windows Phone 8.1. Mycket bra kalenderfunktion samt Microsoft Office. Dessutom finns diverse appar att ladda ner, bland annat en app för LU Box.+Smartphone som använder ​[[windows phone|Windows Phone 8.1]]. Mycket bra kalenderfunktion samt [[office|Microsoft Office]]. Dessutom finns diverse appar att ladda ner, bland annat en app för [[box|LU Box]].
 ===== Byta pin-kod ===== ===== Byta pin-kod =====
 Välj //​Inställningar//​. Du kommer då till inställningarna för //System//. Swajpa till vänster för att välja inställningarna för "​Program"​. Swajpa längst ner och dutta på "​telefon"​. Längst ner där kan du dutta på //ändra SIM-PIN//. Sedan följer du bara instruktionerna. Välj //​Inställningar//​. Du kommer då till inställningarna för //System//. Swajpa till vänster för att välja inställningarna för "​Program"​. Swajpa längst ner och dutta på "​telefon"​. Längst ner där kan du dutta på //ändra SIM-PIN//. Sedan följer du bara instruktionerna.
Line 9: Line 9:
 ===== Lösenkod på telefonen===== ===== Lösenkod på telefonen=====
 Gå till //​Inställningar//​ och //​låsskärm//​ och aktivera lösenkod. ​ Gå till //​Inställningar//​ och //​låsskärm//​ och aktivera lösenkod. ​
 +
 +===== Byta bakgrundsfärg =====
 +Som standard är bakgrunden svart och texten vit. Det är mer lättläst med inverterade inställningar. Gå till //​Inställningar//​ och //​Startskärm + tema//. Ändra bakgrund till //Ljus//.
  
 ===== Inställningar för mejl ===== ===== Inställningar för mejl =====
lumia_630.1404303896.txt.gz · Last modified: 2014-07-02 14:24 by pelle