User Tools

Site Tools


lumia_630

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lumia_630 [2014-07-02 13:58]
pelle
lumia_630 [2015-07-03 21:12]
perf [Lumia 630]
Line 2: Line 2:
 {{:​lumia-630-front_med_matt.png?​direct&​100|}} {{:​lumia-630-front_med_matt.png?​direct&​100|}}
  
 +Smartphone som använder [[windowsphone|Windows Phone 8.1]]. Mycket bra kalenderfunktion samt [[office|Microsoft Office]]. Dessutom finns diverse appar att ladda ner, bland annat en app för [[box|LU Box]].
 ===== Byta pin-kod ===== ===== Byta pin-kod =====
 Välj //​Inställningar//​. Du kommer då till inställningarna för //System//. Swajpa till vänster för att välja inställningarna för "​Program"​. Swajpa längst ner och dutta på "​telefon"​. Längst ner där kan du dutta på //ändra SIM-PIN//. Sedan följer du bara instruktionerna. Välj //​Inställningar//​. Du kommer då till inställningarna för //System//. Swajpa till vänster för att välja inställningarna för "​Program"​. Swajpa längst ner och dutta på "​telefon"​. Längst ner där kan du dutta på //ändra SIM-PIN//. Sedan följer du bara instruktionerna.
Line 9: Line 9:
 ===== Lösenkod på telefonen===== ===== Lösenkod på telefonen=====
 Gå till //​Inställningar//​ och //​låsskärm//​ och aktivera lösenkod. ​ Gå till //​Inställningar//​ och //​låsskärm//​ och aktivera lösenkod. ​
 +
 +===== Byta bakgrundsfärg =====
 +Som standard är bakgrunden svart och texten vit. Det är mer lättläst med inverterade inställningar. Gå till //​Inställningar//​ och //​Startskärm + tema//. Ändra bakgrund till //Ljus//.
  
 ===== Inställningar för mejl ===== ===== Inställningar för mejl =====
lumia_630.txt · Last modified: 2015-07-03 21:46 by cr