User Tools

Site Tools


lumac

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lumac [2020-03-23 10:35]
cr [Vad händer om vi ska utrangera en hanterad dator och skicka den till Inrego?]
lumac [2020-03-23 10:35] (current)
cr [Vad händer om vi ska utrangera en hanterad dator och skicka den till Inrego?]
Line 89: Line 89:
 Innan en hanterad dator ska utrangeras och skickas till Inrego måste den först plockas bort från all hantering samt avregistreras från tillverkarens enhetsregistrering,​ för att det ska bli möjligt för Inrego att återanvända datorn och eventuellt sälja den till ny kund. Innan en hanterad dator ska utrangeras och skickas till Inrego måste den först plockas bort från all hantering samt avregistreras från tillverkarens enhetsregistrering,​ för att det ska bli möjligt för Inrego att återanvända datorn och eventuellt sälja den till ny kund.
  
-Du bör därför meddela [[Servicedesk]]innan en hanterad enhet ska utrangeras och skickas till Inrego. Ange serienummer så plockar Servicedesk permanent bort enheten från hanteringen samt avregistrerar den permanent från tillverkarens registreringsportal.+Du bör därför meddela [[Servicedesk]] innan en hanterad enhet ska utrangeras och skickas till Inrego. Ange serienummer så plockar Servicedesk permanent bort enheten från hanteringen samt avregistrerar den permanent från tillverkarens registreringsportal.
  
  
lumac.txt · Last modified: 2020-03-23 10:35 by cr