User Tools

Site Tools


lumac

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lumac [2019-10-07 12:24]
cr [Är det inte möjligt att registrera nya datorer på ett smidigt sätt direkt i samband med inköp?]
lumac [2020-03-23 10:35] (current)
cr [Vad händer om vi ska utrangera en hanterad dator och skicka den till Inrego?]
Line 26: Line 26:
  
 ===== Gör så här ===== ===== Gör så här =====
 +
 +
 +==== Registrering ====
  
 För att en dator ska kunna hanteras via LUMac krävs att den först //​registreras//​ i hårdvarutillverkarens databas såsom tillhörandes Lunds universitet. Registreringen måste göras av den leverantör som datorn köps ifrån eller köptes ifrån. Det är nämligen bara den leverantör som ursprungligen sålde datorn som kan registrera den hos tillverkaren på uppdrag av slutkund. För att en dator ska kunna hanteras via LUMac krävs att den först //​registreras//​ i hårdvarutillverkarens databas såsom tillhörandes Lunds universitet. Registreringen måste göras av den leverantör som datorn köps ifrån eller köptes ifrån. Det är nämligen bara den leverantör som ursprungligen sålde datorn som kan registrera den hos tillverkaren på uppdrag av slutkund.
Line 34: Line 37:
  
  
-==== Nyregistrering ​====+=== Nyregistrering ===
  
 Beställning av DEP-registrering görs smidigast samtidigt som beställning av datorn i [[Lupin]]. Samtliga avtalsleverantörerna på avtalet för Apple-produkter har tjänsten DEP-registrering som produkt i varukorgen. Sök på t.ex. "​DEP"​ för att hitta denna. Beställning av DEP-registrering görs smidigast samtidigt som beställning av datorn i [[Lupin]]. Samtliga avtalsleverantörerna på avtalet för Apple-produkter har tjänsten DEP-registrering som produkt i varukorgen. Sök på t.ex. "​DEP"​ för att hitta denna.
Line 41: Line 44:
  
  
-==== Efterregistrering ​====+=== Efterregistrering ===
    
 Efterregistrering av en redan köpt dator kan man också göra på motsvarande sätt via [[Lupin]], men man måste då först undersöka vilken leverantör som datorn från början köpts ifrån, eftersom det bara är den leverantören som sålt produkten som (enligt Apples regler) får lov att DEP-registrera produkten för kunds räkning. Efterregistrering av en redan köpt dator kan man också göra på motsvarande sätt via [[Lupin]], men man måste då först undersöka vilken leverantör som datorn från början köpts ifrån, eftersom det bara är den leverantören som sålt produkten som (enligt Apples regler) får lov att DEP-registrera produkten för kunds räkning.
Line 48: Line 51:
  
 Kom samtidigt ihåg att ange, i fältet för kommentar till leverantören i beställningen,​ rätt DEP Customer Id som för LUMac är **1056544**. Ange även **serienummer** på datorn eller datorerna i samma fält. Kom samtidigt ihåg att ange, i fältet för kommentar till leverantören i beställningen,​ rätt DEP Customer Id som för LUMac är **1056544**. Ange även **serienummer** på datorn eller datorerna i samma fält.
 +
 +
 +=== Hantering ===
 +
 +För att en dator (som först blivit registrerad enligt någon av metoderna ovan) också ska kunna //​hanteras//​ i LUMac krävs att den, efter registrering,​ också anmäls för hantering via LUMac. Servicedesk har meddelat följande om rätt rutin för detta:
 +
 +> Vill bara informera dig om att det finns ett standardformulär för att få en DEP'ad maskin inlagd i rätt site inom LUMac (mac.lu.se). Du hittar den på [[https://​support.lu.se|support.lu.se]] under "​Tjänster"​. Den heter "LUMac - DEP". Använder man den kommer ärendet rätt i kedjan och ärendet kommer hanteras betydligt snabbare.
 +
 +
  
  
Line 77: Line 89:
 Innan en hanterad dator ska utrangeras och skickas till Inrego måste den först plockas bort från all hantering samt avregistreras från tillverkarens enhetsregistrering,​ för att det ska bli möjligt för Inrego att återanvända datorn och eventuellt sälja den till ny kund. Innan en hanterad dator ska utrangeras och skickas till Inrego måste den först plockas bort från all hantering samt avregistreras från tillverkarens enhetsregistrering,​ för att det ska bli möjligt för Inrego att återanvända datorn och eventuellt sälja den till ny kund.
  
-Du bör därför meddela ​oss (se [[#Support]]innan en hanterad enhet ska utrangeras och skickas till Inrego. Ange serienummer så plockar ​vi permanent bort enheten från hanteringen samt avregistrerar den permanent från tillverkarens registreringsportal.+Du bör därför meddela [[Servicedesk]] innan en hanterad enhet ska utrangeras och skickas till Inrego. Ange serienummer så plockar ​Servicedesk ​permanent bort enheten från hanteringen samt avregistrerar den permanent från tillverkarens registreringsportal.
  
  
lumac.1570443862.txt.gz · Last modified: 2019-10-07 12:24 by cr