User Tools

Site Tools


lumac

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lumac [2019-10-07 11:26]
cr [Bakgrund]
lumac [2019-10-07 12:24] (current)
cr [Är det inte möjligt att registrera nya datorer på ett smidigt sätt direkt i samband med inköp?]
Line 66: Line 66:
 ==== Är det inte möjligt att registrera nya datorer på ett smidigt sätt direkt i samband med inköp? ==== ==== Är det inte möjligt att registrera nya datorer på ett smidigt sätt direkt i samband med inköp? ====
  
-Nej, tyvärr, inte ännu. LU:s avtal täcker idag inte registrering av nya datorer direkt i samband med inköp på ett smidigt sätt.+Nej, tyvärr, inte ännu. LU:s avtal täcker idag inte automatisk ​registrering av nya datorer direkt i samband med inköp på ett smidigt sätt.
  
 Tills vidare är man alltså i de flesta fall hänvisad till separat registrering,​ antingen som nyregistering i samma beställning vid inköp, eller efterregistrering. Tills vidare är man alltså i de flesta fall hänvisad till separat registrering,​ antingen som nyregistering i samma beställning vid inköp, eller efterregistrering.
lumac.txt · Last modified: 2019-10-07 12:24 by cr