User Tools

Site Tools


lucat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lucat [2015-06-30 12:43]
cr
lucat [2015-06-30 13:05] (current)
cr [Byta lösenord]
Line 55: Line 55:
 Ditt lösenord är en värdehandling,​ och du bör skydda det noga. Du bör aldrig ange ditt lösenord på en webbsida som du inte litar på! När du besöker ovanstående webbsida, kontrollera därför två saker: Ditt lösenord är en värdehandling,​ och du bör skydda det noga. Du bör aldrig ange ditt lösenord på en webbsida som du inte litar på! När du besöker ovanstående webbsida, kontrollera därför två saker:
  
-  ​Att domänen i webbadressen slutar på "​lu.se"​. +  ​Att domänen i webbadressen slutar på "​lu.se"​. 
-  ​Att sidan skyddas av ett hänglås, och när du klickar på hänglåset visas information om att sidan är identifierad med samma domän som i webbadressen,​ med "​lu.se"​ i slutet.+  ​Att sidan skyddas av ett hänglås, och när du klickar på hänglåset visas information om att sidan är identifierad med samma domän som i webbadressen,​ med "​lu.se"​ i slutet.
  
 Om dessa två saker är uppfyllda finns det god anledning att tro att sidan tillhör universitetet,​ och att den går att lita på och är tillräckligt säker för att du ska kunna ange ditt lösenord på den.</​WRAP>​ Om dessa två saker är uppfyllda finns det god anledning att tro att sidan tillhör universitetet,​ och att den går att lita på och är tillräckligt säker för att du ska kunna ange ditt lösenord på den.</​WRAP>​
lucat.txt · Last modified: 2015-06-30 13:05 by cr