User Tools

Site Tools


lucat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lucat [2015-06-30 10:32]
cr
lucat [2015-06-30 13:05]
cr [Byta lösenord]
Line 52: Line 52:
   * **https://​passport.lu.se/​**   * **https://​passport.lu.se/​**
  
 +<WRAP important>​
 Ditt lösenord är en värdehandling,​ och du bör skydda det noga. Du bör aldrig ange ditt lösenord på en webbsida som du inte litar på! När du besöker ovanstående webbsida, kontrollera därför två saker: Ditt lösenord är en värdehandling,​ och du bör skydda det noga. Du bör aldrig ange ditt lösenord på en webbsida som du inte litar på! När du besöker ovanstående webbsida, kontrollera därför två saker:
  
-  ​Att domänen i webbadressen slutar på "​lu.se"​. +  ​Att domänen i webbadressen slutar på "​lu.se"​. 
-  ​Att sidan skyddas av ett hänglås, och när du klickar på hänglåset visas information om att sidan är identifierad med samma domän som i webbadressen,​ med "​lu.se"​ i slutet.+  ​Att sidan skyddas av ett hänglås, och när du klickar på hänglåset visas information om att sidan är identifierad med samma domän som i webbadressen,​ med "​lu.se"​ i slutet.
  
-Om dessa två saker är uppfyllda finns det god anledning att tro att sidan tillhör universitetet,​ och att den går att lita på och är tillräckligt säker för att du ska kunna ange ditt lösenord på den. +Om dessa två saker är uppfyllda finns det god anledning att tro att sidan tillhör universitetet,​ och att den går att lita på och är tillräckligt säker för att du ska kunna ange ditt lösenord på den.</​WRAP>​
- +
- +
-=== Att tänka på ===+
  
 +<WRAP tip>
 Om du byter till ett nytt lösenord i Lucat, bör du även se till att uppdatera: Om du byter till ett nytt lösenord i Lucat, bör du även se till att uppdatera:
  
Line 67: Line 66:
   * Dina lösenordsinställningar för [[Eduroam]] i din [[bärbara datorer|bärbara dator]].   * Dina lösenordsinställningar för [[Eduroam]] i din [[bärbara datorer|bärbara dator]].
   * Dina lösenordsinställningar i [[DFS]].   * Dina lösenordsinställningar i [[DFS]].
 +</​WRAP>​
  
  
lucat.txt · Last modified: 2015-06-30 13:05 by cr