User Tools

Site Tools


lucat

This page in English

LUCAT

Bakgrund

LUCAT är universitetets gemensamma katalogtjänst. I LUCAT finns information om alla anställda och studenter. LUCAT är en s.k. LDAP-katalogtjänst, där informationen inordnas i en trädstruktur.

Ansvaret för att uppdatera informationen i LUCAT är distribuerat. Detta innebär att inom varje organisation eller avdelning inom universitetet är det beslutat att det ska finnas en LUCAT-ansvarig (katalogansvarig), som är ansvarig för att se till att informationen om de anställda är aktuell.

Inloggning

Till LUCAT finns det för varje anställd och student även kopplat en speciell inloggning med ett personligt användarnamn och lösenord. Dina inloggningsuppgifter i LUCAT ska du som anställd ha fått besked om när du anställdes första gången inom universitetet. Dessa inloggningsuppgifter används flitigt för inloggning i många administrativa system, så ta väl vara på uppgifterna och håll dem hemliga.

För kansliets personal börjar användarnamn i LUCAT i de flesta fall med prefixet kans- och för personal på EIT börjar de ofta med prefixet eit-. Andra enheter har andra prefix.

Har man tidigare arbetat någon annanstans inom universitetet behåller man dock sitt tidigare användarnamn och sina tidigare inloggningsuppgifter. Användarnamn i LUCAT byts aldrig. Däremot ska informationen om var man är anställd uppdateras.

Lösenordet och vissa andra uppgifter i LUCAT kan man själv uppdatera, närhelst man vill. Se nedan under “Mer information”.

Söka information

LUCAT är sökbart för alla. Det enklaste sättet att söka i LUCAT är att gå till http://medarbetarwebben.lu.se/. Fyll i ett namn i sökfältet och klicka på “Sök”.

Mer information

På följande sida finns det samlat mer information om LUCAT:

Här kan man logga in (med sin LUCAT-inloggning) och själv se sina uppgifter, och ändra vissa uppgifter om sig själv.

Tänk på att om du byter hemadress räcker det inte med att uppdatera informationen i LUCAT. Du måste även komma ihåg att uppdatera uppgifterna i Primula webb.

Alla uppgifter i LUCAT kan man inte ändra själv. Behöver någon uppgift uppdateras som du själv inte kan uppdatera, kontakta LUCAT-ansvarig (katalogansvarig) på din avdelning. Se nedan.

Byta lösenord

Om du vill byta ditt LUCAT-lösenord ska du använda följande webbsida för detta ändamål:

Ditt lösenord är en värdehandling, och du bör skydda det noga. Du bör aldrig ange ditt lösenord på en webbsida som du inte litar på! När du besöker ovanstående webbsida, kontrollera därför två saker:

  1. Att domänen i webbadressen slutar på “lu.se”.
  2. Att sidan skyddas av ett hänglås, och när du klickar på hänglåset visas information om att sidan är identifierad med samma domän som i webbadressen, med “lu.se” i slutet.

Om dessa två saker är uppfyllda finns det god anledning att tro att sidan tillhör universitetet, och att den går att lita på och är tillräckligt säker för att du ska kunna ange ditt lösenord på den.

Om du byter till ett nytt lösenord i Lucat, bör du även se till att uppdatera:

Uppdatera information

Viss information, bland annat sådant som rör anställningen, kan man inte själv uppdatera i LUCAT. Kontakta i så fall den som är LUCAT-ansvarig (katalogansvarig) på din avdelning, så kan den personen hjälpa dig.

Om du inte känner till vem som är katalogansvarig på din avdelning, kan du hitta denna information genom att leta upp din organisation i Lucat. Där finns information om vem inom organisationen som är katalogansvarig. För att söka upp din organisation i Lucat, gör på samma sätt som när du söker upp en anställd i sökfunktionen enligt ovan.

lucat.txt · Last modified: 2015-06-30 13:05 by cr