User Tools

Site Tools


lth_support

This page in English

LTH Support

LTH Support är samlingsnamnet på den gemensamma ingången för support kring IT, AV-utrustning, lokaler med mera vid LTH. Supporten är gemensam för studenter och personal.

LTH Support är en del av IT vid Lunds universitet.

Guider

Tips, supportguider och instruktioner finns på supportsidan http://support.lth.se.

Felanmälan

Felanmälan och önskemål kan skickas till supportadressen support@lth.se. Se även ärendehantering.

Telefon

Vi kan även nås på telefon under kontorstid. Vi har dock normalt lunchuppehåll mellan 11.30 och 12.30. Anknytningen är:

27600 (utanför universitetet 046-2227600)

lth_support.txt · Last modified: 2018-05-18 11:48 by cr