User Tools

Site Tools


lth_gemensamt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lth_gemensamt [2018-05-18 14:22]
cr
lth_gemensamt [2018-06-07 17:03] (current)
pelle
Line 1: Line 1:
-====== Vad är e-postlistan "​LTH ​Gemensamt" och vem uppdaterar den? ======+====== Vad är e-postlistan "​LTH ​- Kanslipersonal" och vem uppdaterar den? ======
  
-E-postlistan "​LTH ​Gemensamt" som du hittar i [[Outlook]] innehåller e-postadresserna till de allra flesta ​inom kansliet som har sin anställning under just LTH Gemensamt.+E-postlistan "​LTH ​- Kanslipersonal" som du hittar i [[Outlook]] innehåller e-postadresserna till alla inom kansliet som har sin anställning under just LTHs kansli. Dessutom ingår LTHs rektor och prorektor.
  
-Listan uppdateras ​inte per automatik, ​utan [[LTH Support]] försöker hålla den någorlunda uppdaterad manuellt baserad ​på dels [[nyanställning|den information man får meddelad från verksamhetsansvariga om nyanställda ​som kommer ​att behöva dator- och e-postkonton]],​ och dels kvalificerade gissningar i de fall [[LTH Support]] inte får någon information,​ vilket händer.+Listan uppdateras per automatik, ​slutar någon eller börjar sin anställning så uppdateras listan. Lucat-ansvarige ​på respektive avdelning är den som ska se till att avdelningens uppgifter är korrekta.
  
-Listan ska alltså ses som ett snabbt och enkelt sätt att nå de flesta som tillhör LTH Gemensamt, men den ska absolut inte ses som en exakt lista över anställningsförhållanden. Vill du istället ha en tillförlitlig lista över anställda bör du själv göra en sökning i [[Lucat]] eller kontakta någon på personalavdelningen. +Hittar du trots allt någon konstighet i e-postlistan "​LTH ​- Kanslipersonal", meddela gärna [[LTH Support]] så att vi kan rätta till det.
- +
-Hittar du dock någon konstighet i e-postlistan "​LTH ​Gemensamt", meddela gärna [[LTH Support]] så att vi kan rätta till det.+
lth_gemensamt.txt · Last modified: 2018-06-07 17:03 by pelle