User Tools

Site Tools


lth_gemensamt

Vad är e-postlistan "LTH Gemensamt" och vem uppdaterar den?

E-postlistan “LTH Gemensamt” som du hittar i Outlook innehåller e-postadresserna till de allra flesta inom kansliet som har sin anställning under just LTH Gemensamt.

Listan uppdateras inte per automatik, utan Helpdesk försöker hålla den någorlunda uppdaterad manuellt baserad på dels den information man får meddelad från verksamhetsansvariga om nyanställda som kommer att behöva dator- och e-postkonton, och dels kvalificerade gissningar i de fall Helpdesk inte får någon information, vilket händer.

Listan ska alltså ses som ett snabbt och enkelt sätt att nå de flesta som tillhör LTH Gemensamt, men den ska absolut inte ses som en exakt lista över anställningsförhållanden. Vill du istället ha en tillförlitlig lista över anställda bör du själv göra en sökning i Lucat eller kontakta någon på personalavdelningen.

Hittar du dock någon konstighet i e-postlistan “LTH Gemensamt”, meddela gärna Helpdesk så att vi kan rätta till det.

lth_gemensamt.txt · Last modified: 2009-06-10 10:37 by cr