User Tools

Site Tools


losenord

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
losenord [2017-02-02 08:38]
peterv [Byt ditt lösenord regelbundet]
losenord [2017-02-02 08:46]
peterv [Så här byter du lösenord]
Line 16: Line 16:
     * Det finns regler för LUCAT-lösenorden som du tvingas följa så skapa inte ditt lösenord förrän du loggat in på passport.lu.se och sett vad som gäller just nu.     * Det finns regler för LUCAT-lösenorden som du tvingas följa så skapa inte ditt lösenord förrän du loggat in på passport.lu.se och sett vad som gäller just nu.
     * Ett långt lösenord är ett bra lösenord.     * Ett långt lösenord är ett bra lösenord.
 +    * Ett bra lösenord är ett som du kan komma ihåg (dvs inte behöver ha uppskrivet på en lapp!)
     * Det är OK att använda vanliga ord, men den totala meningen måste vara "​konstig"​ och lång.     * Det är OK att använda vanliga ord, men den totala meningen måste vara "​konstig"​ och lång.
     * Det blir ännu bättre om du stoppar in några udda tecken, felstavningar och kanske ett utländskt ord.     * Det blir ännu bättre om du stoppar in några udda tecken, felstavningar och kanske ett utländskt ord.
Line 21: Line 22:
   * Använd inte uppgifter i lösenordet som kan vara lätta att ta reda på, exempelvis födelsedagar eller namn på sambo, partner, make, maka, barn, husdjur, adress, bil, båt eller liknande.   * Använd inte uppgifter i lösenordet som kan vara lätta att ta reda på, exempelvis födelsedagar eller namn på sambo, partner, make, maka, barn, husdjur, adress, bil, båt eller liknande.
   * Använd inte enkla sekvenser utav knapptryckningar på tangentbordet som lösenord.   * Använd inte enkla sekvenser utav knapptryckningar på tangentbordet som lösenord.
 +  * Om du verkligen vill lära dig om lösenord, läs denna pdf!: {{:​rapport_losenord_for_alla.pdf|}}
  
 Exempel (som ni inte!!! skall använda..):​ bokenchomps93Huliggan Exempel (som ni inte!!! skall använda..):​ bokenchomps93Huliggan
losenord.txt · Last modified: 2017-02-02 08:46 by peterv