User Tools

Site Tools


losenord

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
losenord [2017-01-31 09:24]
peterv
losenord [2017-02-02 08:46]
peterv [Så här byter du lösenord]
Line 16: Line 16:
     * Det finns regler för LUCAT-lösenorden som du tvingas följa så skapa inte ditt lösenord förrän du loggat in på passport.lu.se och sett vad som gäller just nu.     * Det finns regler för LUCAT-lösenorden som du tvingas följa så skapa inte ditt lösenord förrän du loggat in på passport.lu.se och sett vad som gäller just nu.
     * Ett långt lösenord är ett bra lösenord.     * Ett långt lösenord är ett bra lösenord.
 +    * Ett bra lösenord är ett som du kan komma ihåg (dvs inte behöver ha uppskrivet på en lapp!)
     * Det är OK att använda vanliga ord, men den totala meningen måste vara "​konstig"​ och lång.     * Det är OK att använda vanliga ord, men den totala meningen måste vara "​konstig"​ och lång.
     * Det blir ännu bättre om du stoppar in några udda tecken, felstavningar och kanske ett utländskt ord.     * Det blir ännu bättre om du stoppar in några udda tecken, felstavningar och kanske ett utländskt ord.
Line 21: Line 22:
   * Använd inte uppgifter i lösenordet som kan vara lätta att ta reda på, exempelvis födelsedagar eller namn på sambo, partner, make, maka, barn, husdjur, adress, bil, båt eller liknande.   * Använd inte uppgifter i lösenordet som kan vara lätta att ta reda på, exempelvis födelsedagar eller namn på sambo, partner, make, maka, barn, husdjur, adress, bil, båt eller liknande.
   * Använd inte enkla sekvenser utav knapptryckningar på tangentbordet som lösenord.   * Använd inte enkla sekvenser utav knapptryckningar på tangentbordet som lösenord.
 +  * Om du verkligen vill lära dig om lösenord, läs denna pdf!: {{:​rapport_losenord_for_alla.pdf|}}
  
 Exempel (som ni inte!!! skall använda..):​ bokenchomps93Huliggan Exempel (som ni inte!!! skall använda..):​ bokenchomps93Huliggan
Line 33: Line 35:
  
  
-==== Byt ditt lösenord regelbundet ====+==== Byt inte! ditt lösenord regelbundet ====
  
-Kom ihåg att byta ditt lösenord ​med jämna mellanrumEn användbar tumregel ​är att man bör byta sitt lösenord ​minst en gång om halvåret, gärna oftare.+Modern forskning har visat att det inte är en bra idé att byta sitt lösenord ​regelbundetDet som är viktigt ​är att ha ett bra lösenord ​från början.
  
-Ta för vana att byta lösenord ​vid vissa fasta tidpunkter, t.ex. när du kommer tillbaka från semestern. Byt inte lösenordet ​precis innan semestern, utan byt det efteråt. Det ökar naturligtvis chanserna att komma ihåg lösenordet.+Man skall byta lösenord ​om man har anledning att tro att det blivit känt av någon annan. 
 + 
 +Om du byter lösenord så undvik att göra det precis innan semestern, utan byt det efteråt. Det ökar naturligtvis chanserna att komma ihåg lösenordet.
  
 När du bytt ditt lösenord, skriv inte upp det, utan träna istället på att logga in och ut ett antal gånger med det nya lösenordet. Ofta är repetition det bästa sättet för att komma ihåg. När du bytt ditt lösenord, skriv inte upp det, utan träna istället på att logga in och ut ett antal gånger med det nya lösenordet. Ofta är repetition det bästa sättet för att komma ihåg.
losenord.txt · Last modified: 2017-02-02 08:46 by peterv