User Tools

Site Tools


losenord

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
losenord [2017-01-31 09:24]
peterv
losenord [2017-02-02 08:38]
peterv [Byt ditt lösenord regelbundet]
Line 33: Line 33:
  
  
-==== Byt ditt lösenord regelbundet ====+==== Byt inte! ditt lösenord regelbundet ====
  
-Kom ihåg att byta ditt lösenord ​med jämna mellanrumEn användbar tumregel ​är att man bör byta sitt lösenord ​minst en gång om halvåret, gärna oftare.+Modern forskning har visat att det inte är en bra idé att byta sitt lösenord ​regelbundetDet som är viktigt ​är att ha ett bra lösenord ​från början.
  
-Ta för vana att byta lösenord ​vid vissa fasta tidpunkter, t.ex. när du kommer tillbaka från semestern. Byt inte lösenordet ​precis innan semestern, utan byt det efteråt. Det ökar naturligtvis chanserna att komma ihåg lösenordet.+Man skall byta lösenord ​om man har anledning att tro att det blivit känt av någon annan. 
 + 
 +Om du byter lösenord så undvik att göra det precis innan semestern, utan byt det efteråt. Det ökar naturligtvis chanserna att komma ihåg lösenordet.
  
 När du bytt ditt lösenord, skriv inte upp det, utan träna istället på att logga in och ut ett antal gånger med det nya lösenordet. Ofta är repetition det bästa sättet för att komma ihåg. När du bytt ditt lösenord, skriv inte upp det, utan träna istället på att logga in och ut ett antal gånger med det nya lösenordet. Ofta är repetition det bästa sättet för att komma ihåg.
losenord.txt · Last modified: 2017-02-02 08:46 by peterv