User Tools

Site Tools


logga_ut

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
logga_ut [2015-08-10 10:32]
cr [Så här gör du]
logga_ut [2018-05-18 14:21] (current)
cr
Line 12: Line 12:
   * dina filer synkroniseras med servern, så att en aktuell säkerhetskopia kan tas nattetid   * dina filer synkroniseras med servern, så att en aktuell säkerhetskopia kan tas nattetid
   * nödvändiga automatiska säkerhetsuppdateringar och andra programuppdateringar kan installeras på datorn   * nödvändiga automatiska säkerhetsuppdateringar och andra programuppdateringar kan installeras på datorn
-  * [[Helpdesk]] kan komma åt att serva datorn vid behov+  * [[LTH Support]] kan komma åt att serva datorn vid behov
  
 Om du istället [[låsa_datorn|låser datorn]] kan inget av ovanstående låta sig göras. Vi ber dig därför att **inte** låsa datorn när du går hem för dagen, utan vi ber dig istället att logga ut eller [[stänga av datorn]]. Om du istället [[låsa_datorn|låser datorn]] kan inget av ovanstående låta sig göras. Vi ber dig därför att **inte** låsa datorn när du går hem för dagen, utan vi ber dig istället att logga ut eller [[stänga av datorn]].
logga_ut.txt · Last modified: 2018-05-18 14:21 by cr