User Tools

Site Tools


logga_in

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
logga_in [2017-09-18 11:51]
cr
logga_in [2017-09-18 11:51] (current)
cr
Line 26: Line 26:
  
  
-Skulle du av misstag ange ett felaktigt lösenord 10 gånger i följd vid inloggning, kommer kontot att tillfälligt spärras. Denna spärr tas automatiskt bort efter 5 minuter, men under denna tid går det alltså inte att logga in på det berörda kontot. Kontakta **[[Helpdesk]]** om du har problem med detta.+Skulle du av misstag ange ett felaktigt lösenord 10 gånger i följd vid inloggning, kommer kontot att tillfälligt spärras. Denna spärr tas automatiskt bort efter 5 minuter, men under denna tid går det alltså inte att logga in på det berörda kontot. Kontakta **[[LTH Support]]** om du har problem med detta.
  
 {{:​login.jpg?​600|}} {{:​login.jpg?​600|}}
logga_in.txt · Last modified: 2017-09-18 11:51 by cr