User Tools

Site Tools


logga_in

Logga in

Kort om användarnamn

I förväg bör du ha fått reda på uppgifter om ditt användarnamn och lösenord från Lucat-ansvarig på din institution.

Användarnamn på kansliet är samma namn som ditt LUCAT-id.

Kort om lösenord

Lösenord skiljer alltid på versaler och gemener. Det är bra att se upp med knappen “Caps Lock”, det är ett vanligt fel när man tycker att lösenordet inte fungerar…

Lösenordet kan du byta själv när du väl har loggat in första gången. Se avsnittet lösenord för instruktioner om detta.

Så här gör du

När du skall logga in första gången på en dator:

  1. Om det inte redan är två fält att fylla i så klicka på “Annan användare” längst ner till vänster.
  2. Ange ditt användarnamn i fältet “Användarnamn:”.
  3. Ange ditt lösenord i fältet “Lösenord:”.
  4. Det skall stå “Logga in i: UW” nedanför dessa rutor.
  5. Om det står något annat än UW så måste du skriva UW\ före användarnamnet. (tex UW\re2334hu)
  6. Tryck på Enter-tangenten för att logga in.

Skulle du av misstag ange ett felaktigt lösenord 10 gånger i följd vid inloggning, kommer kontot att tillfälligt spärras. Denna spärr tas automatiskt bort efter 5 minuter, men under denna tid går det alltså inte att logga in på det berörda kontot. Kontakta LTH Support om du har problem med detta.

Viktigt

Tänk på att det är du själv som ansvarar för att din dator och din inloggning inte missbrukas av andra. Om du måste lämna din dator utan uppsikt, ska du alltid låsa datorn.

När du går hem för dagen, bör du logga ut.

logga_in.txt · Last modified: 2017-09-18 11:51 by cr