User Tools

Site Tools


ljp4015

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
ljp4015 [2009-11-24 10:08]
cr
ljp4015 [2009-11-24 10:09]
cr
Line 23: Line 23:
  
 {{ljp4015-duplex.png}} {{ljp4015-duplex.png}}
 +
  
  
Line 35: Line 36:
   - Öppna facket varsamt.   - Öppna facket varsamt.
   - Kontrollera att de blå pappersmarkörerna är korrekt inställda och pekar på indikeringen för A4. De ska vara inställda att peka exakt rätt; tyvärr duger det inte att de pekar några millimeter fel – då tolkar skrivaren det som ett annat format. Pappersstorlekar definieras i millimeter, så därför måste markörerna vara korrekt inställda på millimetern när. Ofta går det att känna när markören hakar i rätt läge.   - Kontrollera att de blå pappersmarkörerna är korrekt inställda och pekar på indikeringen för A4. De ska vara inställda att peka exakt rätt; tyvärr duger det inte att de pekar några millimeter fel – då tolkar skrivaren det som ett annat format. Pappersstorlekar definieras i millimeter, så därför måste markörerna vara korrekt inställda på millimetern när. Ofta går det att känna när markören hakar i rätt läge.
-  - Fyll på kopieringspapper. Återigen gäller försiktighet -- se till att inte bocka något papper. Bockade papper leder till papperstrassel i skrivaren. Tips: Dela upp bunten i två eller tre delar, och lägg dem i facket en efter en. Det gör det lättare att undvika bockade papper.+  - Fyll på kopieringspapper. Återigen gäller försiktighet -- se till att inte bocka något papper. ​**Bockade papper leder till papperstrassel i skrivaren**. Tips: Dela upp bunten i två eller tre delar, och lägg dem i facket en efter en. Det gör det lättare att undvika bockade papper.
   - Fyll inte facket över maxmåttet. Maxmåttet finns i bakkanten av facket.   - Fyll inte facket över maxmåttet. Maxmåttet finns i bakkanten av facket.
   - Sätt tillbaka och stäng facket varsamt. Att "​slänga igen" facket leder till att markörerna förskjuts, och att facket eller skrivaren även på andra vis kan gå sönder.   - Sätt tillbaka och stäng facket varsamt. Att "​slänga igen" facket leder till att markörerna förskjuts, och att facket eller skrivaren även på andra vis kan gå sönder.
ljp4015.txt · Last modified: 2018-05-18 14:21 by cr