User Tools

Site Tools


ljp2015

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ljp2015 [2009-09-03 14:56]
cr
ljp2015 [2015-06-08 15:19]
peterv
Line 10: Line 10:
 ===== Dokumentation ===== ===== Dokumentation =====
  
-  * {{ljp2015-userguide.pdf|Användarhandbok}}+  * {{ljp2015-userguide.pdf|Svensk användarhandbok}} 
 +  * {{:​hp_2015_en_manual.pdf|English manual}}
  
  
 ===== Kända problem ===== ===== Kända problem =====
  
-==== Problem med långsamma utskrifter från inskannade dokument ==== +==== Problem med långsamma utskrifter från inskannade dokument/annat krångel ​==== 
- +Om man råkar ut för att pdf-utskrifter tar extremt lång tid, eller att resultatet ​på något sätt inte blir som förväntat ​kan man testa följande metod:
-Karim har meddelat följande problem och lösning på problemet:​ +
-> Hej! +
->  +
-> Sedan jag fick Acrobat 9 (som för övrigt är en stor förbättring) +
-> så har det tagit extremt lång tid att skriva ut inskannade +
-> PDF:er (flera minuter per sida). +
->  +
-> Jag letade lite på nätet och hittade att manefter att tryckt +
-på print och valt skrivaren, ​kan välja "​Avancerat"​ nere till +
-> vänster. På nästa ruta kryssar ​man in "Skriv ut till bild"​ +
-> (eller liknande), OK:ar och printar (då stannar detta som +
-> standard). +
->  +
-> Felet/​lösningen gäller HP2015 med PS-driver (som vi har på kansliet).+
  
 +  - Tryck på "​print.."​ och välj aktuell skrivare
 +  - Klicka på "​Avancerat"​-knappen ​
 +  - I detta fönster kryssar du i "Skriv ut till bild/Print as image" (eller liknande)
 +  - Klicka OK
 +  - Skriv ut
ljp2015.txt · Last modified: 2015-06-08 15:19 by peterv