User Tools

Site Tools


ljp2015

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
ljp2015 [2009-09-03 14:56]
cr
ljp2015 [2015-06-08 15:13]
peterv [Problem med långsamma utskrifter från inskannade dokument]
Line 15: Line 15:
 ===== Kända problem ===== ===== Kända problem =====
  
-==== Problem med långsamma utskrifter från inskannade dokument ====+==== Problem med långsamma utskrifter från inskannade dokument/annat krångel ​==== 
 +Om man råkar ut för att pdf-utskrifter tar extremt lång tid, eller att resultatet på något sätt inte blir som förväntat kan man testa följande metod:
  
-Karim har meddelat följande problem och lösning ​på problemet:​ +  - Tryck på "print.." ​och välj aktuell skrivare 
-> Hej! +  - Klicka ​på "​Avancerat"​-knappen ​ 
->  +  - I detta fönster ​kryssar ​du i "Skriv ut till bild/Print as image" (eller liknande) 
-> Sedan jag fick Acrobat 9 (som för övrigt är en stor förbättring) +  - Klicka ​OK 
-> så har det tagit extremt lång tid att skriva ut inskannade +  Skriv ut
-> PDF:er (flera minuter per sida). +
->  +
-> Jag letade lite på nätet ​och hittade att man, efter att tryckt +
-på print och valt skrivaren, kan välja ​"​Avancerat" ​nere till +
-> vänster. På nästa ruta kryssar ​man in "Skriv ut till bild" +
-(eller liknande)OK:ar och printar (då stannar detta som +
-> standard). +
->  +
-> Felet/​lösningen gäller HP2015 med PS-driver (som vi har på kansliet).+
  
ljp2015.txt · Last modified: 2015-06-08 15:19 by peterv