User Tools

Site Tools


lj4300

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lj4300 [2007-08-28 18:42]
cr
lj4300 [2018-05-18 14:20] (current)
cr
Line 20: Line 20:
  
 {{lj4250-duplex.png}} {{lj4250-duplex.png}}
 +
 +
  
  
Line 25: Line 27:
 ===== Fylla på papper ===== ===== Fylla på papper =====
  
-Skrivare är precisionsmaskiner -- de är konstruerade för att tillförlitligt och exakt hantera tusentals papper som vart och ett bara är bråkdelen av en millimeter tjockt. Därför ska skrivarna också hanteras som precisionsmaskiner om man till exempel behöver fylla på papper. Följande gäller för skrivarna, om papper behöver fyllas på i ett fack+Skrivare är precisionsmaskiner -- de är konstruerade för att tillförlitligt och exakt hantera tusentals papper som vart och ett bara är bråkdelen av en millimeter tjockt. Därför ska skrivarna också hanteras som precisionsmaskiner om man till exempel behöver fylla på papper. Följande gäller för skrivarna, om papper behöver fyllas på: 
  
 +  - Tänk på dina kollegor. När du ändå fyller på papper, fyll inte bara precis så mycket som krävs för att just din aktuella utskrift ska komma ut, utan fyll alla facken helt. På så sätt hjälper du inte bara dina kollegor, utan även dig själv, när det är dags för nästa utskrift.
   - Öppna facket varsamt.   - Öppna facket varsamt.
   - Kontrollera att de blå pappersmarkörerna är korrekt inställda och pekar på indikeringen för A4. De ska vara inställda att peka exakt rätt; tyvärr duger det inte att de pekar några millimeter fel – då tolkar skrivaren det som ett annat format. Pappersstorlekar definieras i millimeter, så därför måste markörerna vara korrekt inställda på millimetern när. Ofta går det att känna när markören hakar i rätt läge.   - Kontrollera att de blå pappersmarkörerna är korrekt inställda och pekar på indikeringen för A4. De ska vara inställda att peka exakt rätt; tyvärr duger det inte att de pekar några millimeter fel – då tolkar skrivaren det som ett annat format. Pappersstorlekar definieras i millimeter, så därför måste markörerna vara korrekt inställda på millimetern när. Ofta går det att känna när markören hakar i rätt läge.
   - Se till att formatväljaren i facket är i läge "​Standard",​ dvs vanliga pappersformat,​ och **ej** "​Custom",​ dvs anpassade pappersformat.   - Se till att formatväljaren i facket är i läge "​Standard",​ dvs vanliga pappersformat,​ och **ej** "​Custom",​ dvs anpassade pappersformat.
-  - Fyll på kopieringspapper. Återigen gäller försiktighet -- se till att inte bocka något papper. Bockade papper leder till papperstrassel i skrivaren. Tips: Dela upp bunten i två eller tre delar, och lägg dem i facket en efter en. Det gör det lättare att undvika bockade papper.+  - Fyll på kopieringspapper. Återigen gäller försiktighet -- se till att inte bocka något papper. ​**Bockade papper leder till papperstrassel i skrivaren**. Tips: Dela upp bunten i två eller tre delar, och lägg dem i facket en efter en. Det gör det lättare att undvika bockade papper.
   - Fyll inte facket över maxmåttet. Maxmåttet finns i bakkanten av facket.   - Fyll inte facket över maxmåttet. Maxmåttet finns i bakkanten av facket.
   - Sätt tillbaka och stäng facket varsamt. Att "​slänga igen" facket leder till att markörerna förskjuts, och att facket eller skrivaren även på andra vis kan gå sönder.   - Sätt tillbaka och stäng facket varsamt. Att "​slänga igen" facket leder till att markörerna förskjuts, och att facket eller skrivaren även på andra vis kan gå sönder.
 Kontrollera att skrivaren på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt. Kontrollera att skrivaren på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt.
  
-Är du osäker på hur man fyller på papper, eller behöver annan hjälp med skrivaren, kontakta [[Helpdesk]].+Är du osäker på hur man fyller på papper, eller behöver annan hjälp med skrivaren, kontakta [[LTH Support]].
  
lj4300.1188319326.txt.gz · Last modified: 2007-08-28 18:42 by cr