User Tools

Site Tools


lj4300

This is an old revision of the document!


HP LaserJet 4300

lj4250dtn.jpg

Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för laserskrivare av typen HP LaserJet 4300dtn.

Skrivaren är snarlik efterföljaren HP LaserJet 4250dtn, så därför återspeglar vissa av bilderna nedan alternativen för efterföljaren. Vissa mindre avvikelser kan alltså förekomma.

Dokumentation

Enkelsidig utskrift

Skrivarna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard.

För att manuellt välja att istället skriva ut enkelsidigt, öppna “Egenskaper” i utskriftsfönstret, klicka på fliken “Efterbehandling”, och ta bort krysset för alternativet “Skriv ut på båda sidorna”. I bilden nedan illustreras vilket alternativ som ska ändras.

Fylla på papper

Skrivare är precisionsmaskiner – de är konstruerade för att tillförlitligt och exakt hantera tusentals papper som vart och ett bara är bråkdelen av en millimeter tjockt. Därför ska skrivarna också hanteras som precisionsmaskiner om man till exempel behöver fylla på papper. Följande gäller för skrivarna, om papper behöver fyllas på i ett fack:

  1. Öppna facket varsamt.
  2. Kontrollera att de blå pappersmarkörerna är korrekt inställda och pekar på indikeringen för A4. De ska vara inställda att peka exakt rätt; tyvärr duger det inte att de pekar några millimeter fel – då tolkar skrivaren det som ett annat format. Pappersstorlekar definieras i millimeter, så därför måste markörerna vara korrekt inställda på millimetern när. Ofta går det att känna när markören hakar i rätt läge.
  3. Se till att formatväljaren i facket är i läge “Standard”, dvs vanliga pappersformat, och ej “Custom”, dvs anpassade pappersformat.
  4. Fyll på kopieringspapper. Återigen gäller försiktighet – se till att inte bocka något papper. Bockade papper leder till papperstrassel i skrivaren. Tips: Dela upp bunten i två eller tre delar, och lägg dem i facket en efter en. Det gör det lättare att undvika bockade papper.
  5. Fyll inte facket över maxmåttet. Maxmåttet finns i bakkanten av facket.
  6. Sätt tillbaka och stäng facket varsamt. Att “slänga igen” facket leder till att markörerna förskjuts, och att facket eller skrivaren även på andra vis kan gå sönder.

Kontrollera att skrivaren på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt.

Är du osäker på hur man fyller på papper, eller behöver annan hjälp med skrivaren, kontakta Helpdesk.

lj4300.1188319326.txt.gz · Last modified: 2007-08-28 18:42 by cr