User Tools

Site Tools


libreoffice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
libreoffice [2018-03-02 16:54]
peterv
libreoffice [2018-03-02 16:55] (current)
peterv
Line 8: Line 8:
   - Verktyget för att skriva matematiska formler anses vara mycket bra.   - Verktyget för att skriva matematiska formler anses vara mycket bra.
   - Om man har en skadad Microsoft Office-fil så finns det en viss chans att man kan öppna den i LibreOffice och rädda en del av dessa data.   - Om man har en skadad Microsoft Office-fil så finns det en viss chans att man kan öppna den i LibreOffice och rädda en del av dessa data.
 +  - Om du har gamla filer som du inte riktigt vet i vilket program de skapades så kan det hända att de kan öppnas i LibreOffice.
  
 Läs mer här: http://​www.libreoffice.org/​ Läs mer här: http://​www.libreoffice.org/​
  
  
libreoffice.txt · Last modified: 2018-03-02 16:55 by peterv