User Tools

Site Tools


libreoffice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
libreoffice [2016-12-22 14:02]
cr
libreoffice [2018-03-02 16:55] (current)
peterv
Line 1: Line 1:
 ====== LibreOffice ====== ====== LibreOffice ======
  
-LibeOffice ​är en fri programvara som är ett riktigt bra alternativ till [[office|Microsoft Office]].+LibreOffice ​är en fri programvara som är ett riktigt bra alternativ till [[office|Microsoft Office]].
  
 Den har vissa funktioner som är bättre än hos Microsoft. Den har vissa funktioner som är bättre än hos Microsoft.
Line 8: Line 8:
   - Verktyget för att skriva matematiska formler anses vara mycket bra.   - Verktyget för att skriva matematiska formler anses vara mycket bra.
   - Om man har en skadad Microsoft Office-fil så finns det en viss chans att man kan öppna den i LibreOffice och rädda en del av dessa data.   - Om man har en skadad Microsoft Office-fil så finns det en viss chans att man kan öppna den i LibreOffice och rädda en del av dessa data.
 +  - Om du har gamla filer som du inte riktigt vet i vilket program de skapades så kan det hända att de kan öppnas i LibreOffice.
  
 Läs mer här: http://​www.libreoffice.org/​ Läs mer här: http://​www.libreoffice.org/​
  
  
libreoffice.1482411726.txt.gz · Last modified: 2016-12-22 14:02 by cr