User Tools

Site Tools


libreoffice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
libreoffice [2015-05-25 14:38]
pelle created
libreoffice [2018-03-02 16:55] (current)
peterv
Line 1: Line 1:
 ====== LibreOffice ====== ====== LibreOffice ======
 +
 +LibreOffice är en fri programvara som är ett riktigt bra alternativ till [[office|Microsoft Office]].
 +
 +Den har vissa funktioner som är bättre än hos Microsoft.
 +  - Det ingår en databasprogramvara.
 +  - Det ingår ett vektorbaserat ritprogram.
 +  - Verktyget för att skriva matematiska formler anses vara mycket bra.
 +  - Om man har en skadad Microsoft Office-fil så finns det en viss chans att man kan öppna den i LibreOffice och rädda en del av dessa data.
 +  - Om du har gamla filer som du inte riktigt vet i vilket program de skapades så kan det hända att de kan öppnas i LibreOffice.
 +
 +Läs mer här: http://​www.libreoffice.org/​
 +
  
libreoffice.1432557494.txt.gz · Last modified: 2015-05-25 14:38 by pelle