User Tools

Site Tools


lbp6780

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lbp6780 [2015-03-03 15:24]
cr
lbp6780 [2018-05-18 14:19]
cr
Line 23: Line 23:
     * Felsökning     * Felsökning
       * {{LBP6780x e-handbok Felsokning.pdf|Felsökning}}       * {{LBP6780x e-handbok Felsokning.pdf|Felsökning}}
-    * Övrigt 
-      * {{LBP6780x e-handbok For anvandare av Windows 8 eller Server 2012.pdf|För användare av Windows 8/Server 2012}} 
   * [[http://​www.canon.se/​For_Home/​Product_Finder/​Printers/​Laser/​i-SENSYS_LBP6780x/​|Produkthemsida]]   * [[http://​www.canon.se/​For_Home/​Product_Finder/​Printers/​Laser/​i-SENSYS_LBP6780x/​|Produkthemsida]]
  
Line 53: Line 51:
 Kontrollera att skrivaren på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt. Kontrollera att skrivaren på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt.
  
-Är du osäker på hur man fyller på papper, eller behöver annan hjälp med skrivaren, kontakta [[Helpdesk]].+Är du osäker på hur man fyller på papper, eller behöver annan hjälp med skrivaren, kontakta [[LTH Support]].
  
  
  
  
lbp6780.txt · Last modified: 2018-05-18 14:19 by cr