User Tools

Site Tools


lasa_datorn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lasa_datorn [2015-08-04 09:37]
robert
lasa_datorn [2015-08-04 10:26] (current)
robert
Line 24: Line 24:
 Alternativt kan man trycka på [[Windows-tangenten]] på tangentbordet och hålla den nedtryckt samtidigt som man trycker på tangenten "​L"​. Alternativt kan man trycka på [[Windows-tangenten]] på tangentbordet och hålla den nedtryckt samtidigt som man trycker på tangenten "​L"​.
  
-När man önskar låsa upp datorn får man upp nedanstående fönster. Fyll i ditt lösenord och tryck på "OK". Observera att det endast är den som är inloggad som kan låsa upp datorn.+När man önskar låsa upp datorn får man upp nedanstående fönster. Fyll i ditt lösenord och tryck på pilen på skärmen eller "Enter" ​på tangentbordet. Observera att det endast är den som är inloggad som kan låsa upp datorn.
  
 {{win8-last-skriv-losenord.png}} {{win8-last-skriv-losenord.png}}
lasa_datorn.txt · Last modified: 2015-08-04 10:26 by robert