User Tools

Site Tools


lasa_datorn

This page in English

Låsa datorn

Bakgrund

Av säkerhetsskäl är det ytterst viktigt att ingen kommer åt att använda datorn när du är inloggad och måste lämna datorn utan uppsikt. Tänk på att allt som görs medan du är inloggad görs i ditt namn, och att du är ansvarig för att din inloggning inte missbrukas utav andra. Tänk på att i många korridorer har även studenter och övriga tillträde dagtid.

Som standard låses datorn av sig själv efter 20 minuters inaktivitet. Man bör dock inte förlita sig på denna automatiska låsning – mycket kan hända om datorn lämnas utan uppsikt i 20 minuter. Ta därför för vana att alltid låsa datorn direkt när du måste lämna den utan uppsikt.

Viktigt

Låsningen av datorn är tänkt som ett tillfälligt skydd när du måste lämna datorn tillfälligt. Av många olika skäl är det viktigt att du inte låser datorn när du måste lämna datorn en längre tid, till exempel när du går hem för dagen. När du går hem för dagen bör du istället logga ut eller helt stänga av datorn. Se instruktionerna under avsnittet logga ut.

Så här gör du

För att låsa din windows-dator kan man göra enligt följande:

  1. Tryck samtidigt ner tangenterna “Ctrl”, “Alt” och “Delete”. Bilden nedan ska då visas.
  2. Klicka på knappen “Lås datorn”.

Alternativt kan man trycka på Windows-tangenten på tangentbordet och hålla den nedtryckt samtidigt som man trycker på tangenten “L”.

När man önskar låsa upp datorn får man upp nedanstående fönster. Fyll i ditt lösenord och tryck på pilen på skärmen eller “Enter” på tangentbordet. Observera att det endast är den som är inloggad som kan låsa upp datorn.

För att låsa din mac-dator kan man göra enligt följande:

  1. Tryck samtidigt ner tangenterna “Ctrl”, “Shift” och “Eject”
lasa_datorn.txt · Last modified: 2015-08-04 10:26 by robert