User Tools

Site Tools


laneutrustning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laneutrustning [2015-04-22 16:56]
cr
laneutrustning [2017-09-18 12:27] (current)
cr
Line 11: Line 11:
 Låneprojektorerna kan också användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först. Låneprojektorerna kan också användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först.
  
-Gemensamt för all låneutrustning är att de bokas via [[Outlook]]. Se avsnittet om [[#​bokning]] nedan+Gemensamt för nästan ​all låneutrustning är att de bokas via [[Outlook]]. Se avsnittet om [[#​bokning]] nedan.
- +
-Bokning via Outlook gäller dock inte lånecyklar. Se istället [[lånecyklar#​bokning]].+
  
  
Line 31: Line 29:
 ===== Bokning ===== ===== Bokning =====
  
-Bokning sker i [[Outlook]]. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:+Bokning sker i [[Outlook]] ​(gäller allt utom [[lånecyklar#​bokning|lånecyklar]]). Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:
  
   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)
Line 41: Line 39:
 ==== Längre bokningar ==== ==== Längre bokningar ====
  
-Ska du boka låneutrustning under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta [[Helpdesk]] i god tid innan, för att förvissa dig om att utrustningen kan undvaras under en längre tid.+Ska du boka låneutrustning under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta [[LTH Support]] i god tid innan, för att förvissa dig om att utrustningen kan undvaras under en längre tid.
  
 Tänk också på att under tiden du bokat är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar. Tänk också på att under tiden du bokat är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar.
Line 55: Line 53:
  
 ^ Hus           ^ Rum       ^ Kontakta... ​                                           ^ ^ Hus           ^ Rum       ^ Kontakta... ​                                           ^
-| E-huset ​      | Förråd 1505 | Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp | +| E-huset ​      | Förråd 1505 | Hämta ut själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp | 
-| Kårhuset ​     | Packrummet | Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp | +| Kårhuset ​     | Packrummet | Hämta ut själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp | 
-| Navet         ​| ​           | Kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] för hjälp | +| Navet         ​| ​           | Kontakta [[LTH Support]] för hjälp | 
-| Studiecentrum | Källaren ​  | Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp |+| Studiecentrum | Källaren ​  | Hämta ut själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp |
  
  
Line 79: Line 77:
  
   * Låt inte obehöriga använda utrustningen.   * Låt inte obehöriga använda utrustningen.
-  * Utrustning som kan låsas fast, dvs lånedatorer,​ ska låsas fast om du räknar med att den inte hela tiden finns i din omedelbara närhet. För detta ändamål finns ett vajerlås med kod i lånedatorväskan. Fråga [[Helpdesk]] om du behöver instruktioner för användning av låset.+  * Utrustning som kan låsas fast, dvs lånedatorer,​ ska låsas fast om du räknar med att den inte hela tiden finns i din omedelbara närhet. För detta ändamål finns ett vajerlås med kod i lånedatorväskan. Fråga [[LTH Support]] om du behöver instruktioner för användning av låset.
   * Utrustning som inte kan låsas fast ska inte lämnas utan uppsikt.   * Utrustning som inte kan låsas fast ska inte lämnas utan uppsikt.
   * Utrustning som är fastlåst ska inte lämnas utan uppsikt under en längre tid. En bärbar dator är alltid ett attraktivt byte. Tillfället gör tjuven, och för en hängiven tjuv är ett vajerlås inget problem. Utrustningen ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.   * Utrustning som är fastlåst ska inte lämnas utan uppsikt under en längre tid. En bärbar dator är alltid ett attraktivt byte. Tillfället gör tjuven, och för en hängiven tjuv är ett vajerlås inget problem. Utrustningen ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.
Line 95: Line 93:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen,​ kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]]. +Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen,​ kontakta [[LTH Support]]. 
- +Detta gäller även vid problem med utrustningen.
-Vid problem med låneprojektorerna,​ lånekamerorna eller lånecyklarna,​ kontakta [[SoT]].+
  
-Vid problem med lånedatorerna,​ kontakta [[Helpdesk]]. 
  
laneutrustning.1429714583.txt.gz · Last modified: 2015-04-22 16:56 by cr