User Tools

Site Tools


laneutrustning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
laneutrustning [2014-05-14 16:53]
cr
laneutrustning [2015-04-22 16:58]
cr
Line 5: Line 5:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-På kansliet finns det låneutrustning som kan användas i tjänsten. Det rör sig om [[lånedatorer]],​ [låneprojektorer]] ​och [[lånekameror]]. ​+På kansliet finns det låneutrustning som kan användas i tjänsten. Det rör sig om [[lånedatorer]], ​[[låneprojektorer]][[lånekameror]] och [[lånecyklar]]. 
  
 De bärbara lånedatorerna och låneprojektorerna kan användas om man i tjänsten exempelvis behöver hålla en presentation,​ anteckna under ett möte, anordna en konferens eller liknande, eller på annat sätt behöver ha tillfällig tillgång till en bärbar dator i tjänsten. De bärbara lånedatorerna och låneprojektorerna kan användas om man i tjänsten exempelvis behöver hålla en presentation,​ anteckna under ett möte, anordna en konferens eller liknande, eller på annat sätt behöver ha tillfällig tillgång till en bärbar dator i tjänsten.
Line 11: Line 11:
 Låneprojektorerna kan också användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först. Låneprojektorerna kan också användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först.
  
-Gemensamt för all låneutrustning är att de bokas via Outlook. Se avsnittet om [[#​bokning]] nedan. +Gemensamt för nästan ​all låneutrustning är att de bokas via [[Outlook]]. Se avsnittet om [[#​bokning]] nedan.
  
  
Line 21: Line 20:
 Uppdelningen finns beskriven på följande sidor: Uppdelningen finns beskriven på följande sidor:
  
 +  * [[Lånecyklar]]
   * [[Lånedatorer]]   * [[Lånedatorer]]
   * [[Lånekameror]]   * [[Lånekameror]]
   * [[Låneprojektorer]]   * [[Låneprojektorer]]
 +
  
  
 ===== Bokning ===== ===== Bokning =====
  
-Bokning sker i Outlook. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:+Bokning sker i [[Outlook]] (gäller allt utom [[lånecyklar#​bokning|lånecyklar]]). Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:
  
   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)
Line 94: Line 95:
 Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen,​ kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]]. Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen,​ kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]].
  
-Vid problem med låneprojektorerna ​eller lånekamerorna,​ kontakta [[SoT]].+Vid problem med låneprojektorernalånekamerorna ​eller lånecyklarna, kontakta [[SoT]].
  
 Vid problem med lånedatorerna,​ kontakta [[Helpdesk]]. Vid problem med lånedatorerna,​ kontakta [[Helpdesk]].
 +
laneutrustning.txt · Last modified: 2017-09-18 12:27 by cr