User Tools

Site Tools


laneutrustning

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
laneutrustning [2011-11-07 09:34]
gustaf Bort med gamla projjarna
laneutrustning [2015-04-22 16:58]
cr
Line 5: Line 5:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-På kansliet finns det låneutrustning som kan användas i tjänsten. Det rör sig om [[lånedatorer]], ​tre [[låneprojektorer|låneprojektorer]] ​och en [[lånekameror|lånekamera]].  +På kansliet finns det låneutrustning som kan användas i tjänsten. Det rör sig om [[lånedatorer]],​ [[låneprojektorer]][[lånekameror]] och [[lånecyklar]]. 
- +
-Lånedatorerna ​och låneprojektorerna kan användas om man i tjänsten exempelvis behöver hålla en presentation,​ anteckna under ett möte, anordna en konferens eller liknande, eller på annat sätt behöver ha tillfällig tillgång till en bärbar dator i tjänsten. +
- +
-Det finns även tre bärbara låneprojektorer som kan användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först. +
- +
-Gemensamt för all låneutrustning är att de bokas via kalendrar i Outlook. Se avsnittet om bokning nedan. +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
 +De bärbara lånedatorerna och låneprojektorerna kan användas om man i tjänsten exempelvis behöver hålla en presentation,​ anteckna under ett möte, anordna en konferens eller liknande, eller på annat sätt behöver ha tillfällig tillgång till en bärbar dator i tjänsten.
  
 +Låneprojektorerna kan också användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först.
  
 +Gemensamt för nästan all låneutrustning är att de bokas via [[Outlook]]. Se avsnittet om [[#​bokning]] nedan.
  
  
 ===== Fördelning ===== ===== Fördelning =====
  
-Låneutrustningen är uppdelad per hus. Det är lämpligt att i första hand försöka boka och använda den utrustning som finns i det egna huset. I andra hand kan man boka den utrustning som finns i Kårhuset, som är bokningsbar för alla. +Låneutrustningen är uppdelad per hus. Det är lämpligt att i första hand försöka boka och använda den utrustning som finns i det egna huset. I andra hand kan man boka den utrustning som finns i Navet, som är bokningsbar för alla.
- +
-Så här är uppdelningen:​ +
- +
-^ Hus           ^ Namn                    ^ Bokningsbar av...                   ^ Typ       ^ +
-| E-huset ​      | Lånedator E-huset 1     | All kanslipersonal i E-huset ​       | HP 6715s | +
-| E-huset ​      | Lånedator E-huset 2     | All kanslipersonal i E-huset ​       | HP 6715s | +
-| E-huset ​      | Lånedator E-huset 3     | All kanslipersonal i E-huset ​       | HP 6715s | +
-| E-huset ​      | Låneprojektor E-huset ​  | //All kanslipersonal// ​             | [[eb-1770w | Epson EB-1770W ]]| +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 1             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 2             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 3             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 4             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator Rektorskontoret ​            | //Beatrice Nordlöf// ​             | HP 6715s | +
-| Kårhuset ​     | Låneprojektor Kårhuset ​ | //All kanslipersonal// ​             | [[eb-1770w | Epson EB-1770W ]]| +
-| Studiecentrum | Konferenstelefon (IP) | //All kanslipersonal// ​           | Avaya | +
-| Studiecentrum | Lånedator Studiecentrum 1 | //All kanslipersonal// ​           | HP 4525s | +
-| Studiecentrum | Lånedator Studiecentrum 2 | //All kanslipersonal// ​           | HP 4525s | +
-| Studiecentrum | Lånekamera 1            | //All kanslipersonal// ​             | [[r8|Ricoh R8]] | +
-| Studiecentrum | Låneprojektor Studiecentrum ​  | //All kanslipersonal// ​       | [[eb-1770w | Epson EB-1770W ]]| +
-| V-huset ​      | Lånedator Vattenhallen 1 | All kanslipersonal i Vattenhallen ​ | HP 4525s | +
-| V-huset ​      | Lånedator Vattenhallen 2 | All kanslipersonal i Vattenhallen ​ | HP 4525s |+
  
 +Uppdelningen finns beskriven på följande sidor:
  
 +  * [[Lånecyklar]]
 +  * [[Lånedatorer]]
 +  * [[Lånekameror]]
 +  * [[Låneprojektorer]]
  
  
Line 57: Line 29:
 ===== Bokning ===== ===== Bokning =====
  
-Bokning sker i Outlook. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:+Bokning sker i [[Outlook]] (gäller allt utom [[lånecyklar#​bokning|lånecyklar]]). Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:
  
   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)
Line 81: Line 53:
  
 ^ Hus           ^ Rum       ^ Kontakta... ​                                           ^ ^ Hus           ^ Rum       ^ Kontakta... ​                                           ^
-Kårhuset ​     ​Packrummet ​| Hämta ut själv, eller kontakta [[Intendenturen]] för hjälp | +E-huset ​      Förråd 1505 | Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp | 
-Studiecentrum ​Källaren  ​| Hämta ut själv, eller kontakta [[Intendenturen]] eller [[Helpdesk]] för hjälp | +Kårhuset ​     ​Packrummet ​| Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp | 
-E-huset ​      Förråd 1505 | Hämta ut själv, eller kontakta [[Intendenturen]] för hjälp |+| Navet         ​| ​           | Kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] för hjälp | 
 +Studiecentrum ​Källaren ​  | Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp |
  
  
Line 95: Line 68:
  
   * [[lanedatorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånedator]]   * [[lanedatorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånedator]]
-  * [[lanekameror#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånekamera]]+  * [[lanekameror#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånekameror]]
   * [[laneprojektorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Låneprojektorer]]   * [[laneprojektorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Låneprojektorer]]
  
Line 120: Line 93:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen,​ kontakta [[intendenturen]] eller [[Helpdesk]].+Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen,​ kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]].
  
-Vid problem med projektorerna, kontakta [[intendenturen]].+Vid problem med låneprojektorerna,​ lånekamerorna eller lånecyklarna, kontakta [[SoT]].
  
 Vid problem med lånedatorerna,​ kontakta [[Helpdesk]]. Vid problem med lånedatorerna,​ kontakta [[Helpdesk]].
 +
laneutrustning.txt · Last modified: 2017-09-18 12:27 by cr