User Tools

Site Tools


laneutrustning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laneutrustning [2011-10-31 14:20]
gustaf pluralisändring
laneutrustning [2017-09-18 12:27]
cr
Line 5: Line 5:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-På kansliet finns det låneutrustning som kan användas i tjänsten. Det rör sig om [[lånedatorer]], ​tre [[låneprojektorer|låneprojektorer]] ​och en [[lånekameror|lånekamera]].  +På kansliet finns det låneutrustning som kan användas i tjänsten. Det rör sig om [[lånedatorer]],​ [[låneprojektorer]][[lånekameror]] och [[lånecyklar]]. 
- +
-Lånedatorerna ​och låneprojektorerna kan användas om man i tjänsten exempelvis behöver hålla en presentation,​ anteckna under ett möte, anordna en konferens eller liknande, eller på annat sätt behöver ha tillfällig tillgång till en bärbar dator i tjänsten. +
- +
-Det finns även tre bärbara låneprojektorer som kan användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först. +
- +
-Gemensamt för all låneutrustning är att de bokas via kalendrar i Outlook. Se avsnittet om bokning nedan. +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
 +De bärbara lånedatorerna och låneprojektorerna kan användas om man i tjänsten exempelvis behöver hålla en presentation,​ anteckna under ett möte, anordna en konferens eller liknande, eller på annat sätt behöver ha tillfällig tillgång till en bärbar dator i tjänsten.
  
 +Låneprojektorerna kan också användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först.
  
 +Gemensamt för nästan all låneutrustning är att de bokas via [[Outlook]]. Se avsnittet om [[#​bokning]] nedan.
  
  
 ===== Fördelning ===== ===== Fördelning =====
  
-Låneutrustningen är uppdelad per hus. Det är lämpligt att i första hand försöka boka och använda den utrustning som finns i det egna huset. I andra hand kan man boka den utrustning som finns i Kårhuset, som är bokningsbar för alla. +Låneutrustningen är uppdelad per hus. Det är lämpligt att i första hand försöka boka och använda den utrustning som finns i det egna huset. I andra hand kan man boka den utrustning som finns i Navet, som är bokningsbar för alla.
- +
-Så här är uppdelningen:​ +
- +
-^ Hus           ^ Namn                    ^ Bokningsbar av...                   ^ Typ       ^ +
-| E-huset ​      | Lånedator E-huset 1     | All kanslipersonal i E-huset ​       | HP 6715s | +
-| E-huset ​      | Lånedator E-huset 2     | All kanslipersonal i E-huset ​       | HP 6715s | +
-| E-huset ​      | Lånedator E-huset 3     | All kanslipersonal i E-huset ​       | HP 6715s | +
-| E-huset ​      | Låneprojektor E-huset ​  | //All kanslipersonal// ​             | [[eb-1770w | Epson EB-1770W ]]| +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 1             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 2             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 3             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 4             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator Rektorskontoret ​            | //Beatrice Nordlöf// ​             | HP 6715s | +
-| Kårhuset ​     | Låneprojektor Kårhuset ​ | //All kanslipersonal// ​             | [[eb-1770w | Epson EB-1770W ]]| +
-| Studiecentrum | Konferenstelefon (IP) | //All kanslipersonal// ​           | Avaya | +
-| Studiecentrum | Lånedator Studiecentrum 1 | //All kanslipersonal// ​           | HP 4525s | +
-| Studiecentrum | Lånedator Studiecentrum 2 | //All kanslipersonal// ​           | HP 4525s | +
-| Studiecentrum | Lånekamera 1            | //All kanslipersonal// ​             | [[r8|Ricoh R8]] | +
-| <​del>​Studiecentrum</​del>​ | <​del>​Projektor 1        </​del> ​    | <​del>//​All kanslipersonal// ​            </​del>​ | <​del>​Mitsubishi</​del>​ | +
-| <​del>​Studiecentrum</​del>​ | <​del>​Projektor 2  </​del> ​          | <​del>//​All kanslipersonal// ​          </​del> ​  | <​del>​NEC</​del>​ | +
-| Studiecentrum | Låneprojektor Studiecentrum ​  | //All kanslipersonal// ​       | [[eb-1770w | Epson EB-1770W ]]| +
-| V-huset ​      | Lånedator Vattenhallen 1 | All kanslipersonal i Vattenhallen ​ | HP 4525s | +
-| V-huset ​      | Lånedator Vattenhallen 2 | All kanslipersonal i Vattenhallen ​ | HP 4525s |+
  
 +Uppdelningen finns beskriven på följande sidor:
  
 +  * [[Lånecyklar]]
 +  * [[Lånedatorer]]
 +  * [[Lånekameror]]
 +  * [[Låneprojektorer]]
  
  
Line 58: Line 29:
 ===== Bokning ===== ===== Bokning =====
  
-Bokning sker i Outlook. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:+Bokning sker i [[Outlook]] (gäller allt utom [[lånecyklar#​bokning|lånecyklar]]). Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:
  
   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)
Line 68: Line 39:
 ==== Längre bokningar ==== ==== Längre bokningar ====
  
-Ska du boka låneutrustning under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta [[Helpdesk]] i god tid innan, för att förvissa dig om att utrustningen kan undvaras under en längre tid.+Ska du boka låneutrustning under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta [[LTH Support]] i god tid innan, för att förvissa dig om att utrustningen kan undvaras under en längre tid.
  
 Tänk också på att under tiden du bokat är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar. Tänk också på att under tiden du bokat är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar.
 +
  
  
Line 81: Line 53:
  
 ^ Hus           ^ Rum       ^ Kontakta... ​                                           ^ ^ Hus           ^ Rum       ^ Kontakta... ​                                           ^
-Kårhuset ​     ​Arkiv 253 | Hämta ut själv, eller kontakta [[Intendenturen]] för hjälp | +E-huset ​      Förråd 1505 | Hämta ut själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp | 
-Studiecentrum ​Källaren  ​| Hämta ut själv, eller kontakta [[Intendenturen]] eller [[Helpdesk]] för hjälp | +Kårhuset ​     ​Packrummet ​| Hämta ut själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp | 
-E-huset ​      Förråd 1505 | Hämta ut själv, eller kontakta [[Intendenturen]] för hjälp |+| Navet         ​| ​           | Kontakta ​[[LTH Support]] för hjälp | 
 +Studiecentrum ​Källaren ​  | Hämta ut själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp |
  
  
Line 95: Line 68:
  
   * [[lanedatorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånedator]]   * [[lanedatorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånedator]]
-  * [[lanekameror#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånekamera]]+  * [[lanekameror#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånekameror]]
   * [[laneprojektorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Låneprojektorer]]   * [[laneprojektorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Låneprojektorer]]
  
Line 104: Line 77:
  
   * Låt inte obehöriga använda utrustningen.   * Låt inte obehöriga använda utrustningen.
-  * Utrustning som kan låsas fast, dvs lånedatorer,​ ska låsas fast om du räknar med att den inte hela tiden finns i din omedelbara närhet. För detta ändamål finns ett vajerlås med kod i lånedatorväskan. Fråga [[Helpdesk]] om du behöver instruktioner för användning av låset.+  * Utrustning som kan låsas fast, dvs lånedatorer,​ ska låsas fast om du räknar med att den inte hela tiden finns i din omedelbara närhet. För detta ändamål finns ett vajerlås med kod i lånedatorväskan. Fråga [[LTH Support]] om du behöver instruktioner för användning av låset.
   * Utrustning som inte kan låsas fast ska inte lämnas utan uppsikt.   * Utrustning som inte kan låsas fast ska inte lämnas utan uppsikt.
   * Utrustning som är fastlåst ska inte lämnas utan uppsikt under en längre tid. En bärbar dator är alltid ett attraktivt byte. Tillfället gör tjuven, och för en hängiven tjuv är ett vajerlås inget problem. Utrustningen ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.   * Utrustning som är fastlåst ska inte lämnas utan uppsikt under en längre tid. En bärbar dator är alltid ett attraktivt byte. Tillfället gör tjuven, och för en hängiven tjuv är ett vajerlås inget problem. Utrustningen ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.
Line 120: Line 93:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen,​ kontakta [[intendenturen]] eller [[Helpdesk]].+Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen,​ kontakta [[LTH Support]]
 +Detta gäller även vid problem med utrustningen.
  
-Vid problem med projektorerna,​ kontakta [[intendenturen]]. 
  
-Vid problem med lånedatorerna,​ kontakta [[Helpdesk]]. 
laneutrustning.txt · Last modified: 2017-09-18 12:27 by cr