User Tools

Site Tools


laneutrustning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
laneutrustning [2011-10-31 14:20]
gustaf pluralisändring
laneutrustning [2015-04-22 16:58]
cr
Line 5: Line 5:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-På kansliet finns det låneutrustning som kan användas i tjänsten. Det rör sig om [[lånedatorer]], ​tre [[låneprojektorer|låneprojektorer]] ​och en [[lånekameror|lånekamera]].  +På kansliet finns det låneutrustning som kan användas i tjänsten. Det rör sig om [[lånedatorer]],​ [[låneprojektorer]][[lånekameror]] och [[lånecyklar]]. 
- +
-Lånedatorerna ​och låneprojektorerna kan användas om man i tjänsten exempelvis behöver hålla en presentation,​ anteckna under ett möte, anordna en konferens eller liknande, eller på annat sätt behöver ha tillfällig tillgång till en bärbar dator i tjänsten. +
- +
-Det finns även tre bärbara låneprojektorer som kan användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först. +
- +
-Gemensamt för all låneutrustning är att de bokas via kalendrar i Outlook. Se avsnittet om bokning nedan. +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
 +De bärbara lånedatorerna och låneprojektorerna kan användas om man i tjänsten exempelvis behöver hålla en presentation,​ anteckna under ett möte, anordna en konferens eller liknande, eller på annat sätt behöver ha tillfällig tillgång till en bärbar dator i tjänsten.
  
 +Låneprojektorerna kan också användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först.
  
 +Gemensamt för nästan all låneutrustning är att de bokas via [[Outlook]]. Se avsnittet om [[#​bokning]] nedan.
  
  
 ===== Fördelning ===== ===== Fördelning =====
  
-Låneutrustningen är uppdelad per hus. Det är lämpligt att i första hand försöka boka och använda den utrustning som finns i det egna huset. I andra hand kan man boka den utrustning som finns i Kårhuset, som är bokningsbar för alla. +Låneutrustningen är uppdelad per hus. Det är lämpligt att i första hand försöka boka och använda den utrustning som finns i det egna huset. I andra hand kan man boka den utrustning som finns i Navet, som är bokningsbar för alla.
- +
-Så här är uppdelningen:​ +
- +
-^ Hus           ^ Namn                    ^ Bokningsbar av...                   ^ Typ       ^ +
-| E-huset ​      | Lånedator E-huset 1     | All kanslipersonal i E-huset ​       | HP 6715s | +
-| E-huset ​      | Lånedator E-huset 2     | All kanslipersonal i E-huset ​       | HP 6715s | +
-| E-huset ​      | Lånedator E-huset 3     | All kanslipersonal i E-huset ​       | HP 6715s | +
-| E-huset ​      | Låneprojektor E-huset ​  | //All kanslipersonal// ​             | [[eb-1770w | Epson EB-1770W ]]| +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 1             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 2             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 3             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 4             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator Rektorskontoret ​            | //Beatrice Nordlöf// ​             | HP 6715s | +
-| Kårhuset ​     | Låneprojektor Kårhuset ​ | //All kanslipersonal// ​             | [[eb-1770w | Epson EB-1770W ]]| +
-| Studiecentrum | Konferenstelefon (IP) | //All kanslipersonal// ​           | Avaya | +
-| Studiecentrum | Lånedator Studiecentrum 1 | //All kanslipersonal// ​           | HP 4525s | +
-| Studiecentrum | Lånedator Studiecentrum 2 | //All kanslipersonal// ​           | HP 4525s | +
-| Studiecentrum | Lånekamera 1            | //All kanslipersonal// ​             | [[r8|Ricoh R8]] | +
-| <​del>​Studiecentrum</​del>​ | <​del>​Projektor 1        </​del> ​    | <​del>//​All kanslipersonal// ​            </​del>​ | <​del>​Mitsubishi</​del>​ | +
-| <​del>​Studiecentrum</​del>​ | <​del>​Projektor 2  </​del> ​          | <​del>//​All kanslipersonal// ​          </​del> ​  | <​del>​NEC</​del>​ | +
-| Studiecentrum | Låneprojektor Studiecentrum ​  | //All kanslipersonal// ​       | [[eb-1770w | Epson EB-1770W ]]| +
-| V-huset ​      | Lånedator Vattenhallen 1 | All kanslipersonal i Vattenhallen ​ | HP 4525s | +
-| V-huset ​      | Lånedator Vattenhallen 2 | All kanslipersonal i Vattenhallen ​ | HP 4525s |+
  
 +Uppdelningen finns beskriven på följande sidor:
  
 +  * [[Lånecyklar]]
 +  * [[Lånedatorer]]
 +  * [[Lånekameror]]
 +  * [[Låneprojektorer]]
  
  
Line 58: Line 29:
 ===== Bokning ===== ===== Bokning =====
  
-Bokning sker i Outlook. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:+Bokning sker i [[Outlook]] (gäller allt utom [[lånecyklar#​bokning|lånecyklar]]). Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:
  
   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)
Line 71: Line 42:
  
 Tänk också på att under tiden du bokat är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar. Tänk också på att under tiden du bokat är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar.
 +
  
  
Line 81: Line 53:
  
 ^ Hus           ^ Rum       ^ Kontakta... ​                                           ^ ^ Hus           ^ Rum       ^ Kontakta... ​                                           ^
-Kårhuset ​     ​Arkiv 253 | Hämta ut själv, eller kontakta [[Intendenturen]] för hjälp | +E-huset ​      Förråd 1505 | Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp | 
-Studiecentrum ​Källaren  ​| Hämta ut själv, eller kontakta [[Intendenturen]] eller [[Helpdesk]] för hjälp | +Kårhuset ​     ​Packrummet ​| Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp | 
-E-huset ​      Förråd 1505 | Hämta ut själv, eller kontakta [[Intendenturen]] för hjälp |+| Navet         ​| ​           | Kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] för hjälp | 
 +Studiecentrum ​Källaren ​  | Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp |
  
  
Line 95: Line 68:
  
   * [[lanedatorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånedator]]   * [[lanedatorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånedator]]
-  * [[lanekameror#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånekamera]]+  * [[lanekameror#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånekameror]]
   * [[laneprojektorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Låneprojektorer]]   * [[laneprojektorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Låneprojektorer]]
  
Line 120: Line 93:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen,​ kontakta [[intendenturen]] eller [[Helpdesk]].+Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen,​ kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]].
  
-Vid problem med projektorerna, kontakta [[intendenturen]].+Vid problem med låneprojektorerna,​ lånekamerorna eller lånecyklarna, kontakta [[SoT]].
  
 Vid problem med lånedatorerna,​ kontakta [[Helpdesk]]. Vid problem med lånedatorerna,​ kontakta [[Helpdesk]].
 +
laneutrustning.txt · Last modified: 2017-09-18 12:27 by cr