User Tools

Site Tools


laneutrustning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
laneutrustning [2010-09-14 13:20]
cr
laneutrustning [2015-04-22 16:56]
cr
Line 5: Line 5:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-På kansliet finns det låneutrustning som kan användas i tjänsten. Det rör sig om [[lånedatorer]], ​en [[låneprojektorer|låneprojektor]] och en [[lånekameror|lånekamera]].  +På kansliet finns det låneutrustning som kan användas i tjänsten. Det rör sig om [[lånedatorer]],​ [[låneprojektorer]][[lånekameror]] och [[lånecyklar]]. 
- +
-Lånedatorerna ​och låneprojektorn kan användas om man i tjänsten exempelvis behöver hålla en presentation,​ anteckna under ett möte, anordna en konferens eller liknande, eller på annat sätt behöver ha tillfällig tillgång till en bärbar dator i tjänsten. +
- +
-Det finns även en bärbar låneprojektor som kan användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först. +
- +
-Gemensamt för all låneutrustning är att de bokas via kalendrar i Outlook. Se avsnittet om bokning nedan. +
- +
  
 +De bärbara lånedatorerna och låneprojektorerna kan användas om man i tjänsten exempelvis behöver hålla en presentation,​ anteckna under ett möte, anordna en konferens eller liknande, eller på annat sätt behöver ha tillfällig tillgång till en bärbar dator i tjänsten.
  
 +Låneprojektorerna kan också användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först.
  
 +Gemensamt för all låneutrustning är att de bokas via [[Outlook]]. Se avsnittet om [[#​bokning]] nedan.
  
 +Bokning via Outlook gäller dock inte lånecyklar. Se istället [[lånecyklar#​bokning]].
  
  
 ===== Fördelning ===== ===== Fördelning =====
  
-Låneutrustningen är uppdelad per hus. Det är lämpligt att i första hand försöka boka och använda den utrustning som finns i det egna huset. I andra hand kan man boka den utrustning som finns i Kårhuset, som är bokningsbar för alla. +Låneutrustningen är uppdelad per hus. Det är lämpligt att i första hand försöka boka och använda den utrustning som finns i det egna huset. I andra hand kan man boka den utrustning som finns i Navet, som är bokningsbar för alla.
- +
-Så här är uppdelningen:​ +
- +
-^ Hus           ^ Namn                    ^ Bokningsbar av...                   ^ Typ       ^ +
-| E-huset ​      | Lånedator E-huset 1     | All kanslipersonal i E-huset ​       | HP 6715s | +
-| E-huset ​      | Lånedator E-huset 2     | All kanslipersonal i E-huset ​       | HP 6715s | +
-| E-huset ​      | Lånedator E-huset 3     | All kanslipersonal i E-huset ​       | HP 6715s | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 1             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 2             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 3             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator 4             | //All kanslipersonal// ​             | HP nx6310 | +
-| Kårhuset ​     | Lånedator Rektorskontoret ​            | //Beatrice Nordlöf// ​             | HP 6715s | +
-| Studiecentrum | Lånedator Studiecentrum | All kanslipersonal på Studiecentrum | HP nx6110 | +
-| Studiecentrum | Lånekamera 1            | //All kanslipersonal// ​             | [[r8|Ricoh R8]] | +
-| Studiecentrum | Projektor 1              | //All kanslipersonal// ​             | Mitsubishi | +
-| Studiecentrum | Projektor 2              | //All kanslipersonal// ​             | NEC |+
  
 +Uppdelningen finns beskriven på följande sidor:
  
 +  * [[Lånecyklar]]
 +  * [[Lånedatorer]]
 +  * [[Lånekameror]]
 +  * [[Låneprojektorer]]
  
  
Line 46: Line 31:
 ===== Bokning ===== ===== Bokning =====
  
-Bokning sker i Outlook. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:+Bokning sker i [[Outlook]]. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. Välj den kalender som gäller för det hus och den utrustning du vill boka, och lägg in en tid med uppgift om:
  
   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)
Line 59: Line 44:
  
 Tänk också på att under tiden du bokat är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar. Tänk också på att under tiden du bokat är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar.
 +
 +
 +
 +
  
  
 ===== Uthämtning ===== ===== Uthämtning =====
  
-När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. ​I Kårhuset och Studiecentrum ​kan du hämta ut utrustningen själv om du har tillgång till kassaskåpet där den förvaras. Alternativt kan du be nedanstående kontaktperson om hjälp. I övriga hus förvaras låneutrustningen lite annorlunda. Följande tabell visar de kontaktpersoner man kan vända sig för hjälp med uthämtningen av utrustningen,​ om man är osäker på var den förvaras:+När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. ​Du kan hämta ut utrustningen själv om du har tillgång till kassaskåpet där den förvaras. Alternativt kan du be nedanstående kontaktperson om hjälp. Följande tabell visar de kontaktpersoner man kan vända sig för hjälp med uthämtningen av utrustningen,​ om man är osäker på var den förvaras:
  
 ^ Hus           ^ Rum       ^ Kontakta... ​                                           ^ ^ Hus           ^ Rum       ^ Kontakta... ​                                           ^
-Kårhuset ​     ​Arkiv 253 | Hämta ut själv, eller kontakta [[Intendenturen]] för hjälp | +E-huset ​      Förråd 1505 | Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp | 
-Studiecentrum ​Källaren  ​| Hämta ut själv, eller kontakta [[Intendenturen]] eller [[Helpdesk]] för hjälp | +Kårhuset ​     ​Packrummet ​| Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp | 
-E-huset ​                ​Anna Carlsson Flinth ​eller Eva Rosengren ​              |+| Navet         ​| ​           | Kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] för hjälp | 
 +Studiecentrum ​Källaren ​  Hämta ut själv, ​eller kontakta [[SoT]] för hjälp ​|
  
  
Line 80: Line 70:
  
   * [[lanedatorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånedator]]   * [[lanedatorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånedator]]
-  * [[lanekameror#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånekamera]] +  * [[lanekameror#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Lånekameror]] 
-  * [[laneprojektorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Låneprojektor]]+  * [[laneprojektorer#​kontrollera_innehallet_i_vaeskan|Låneprojektorer]]
  
  
Line 105: Line 95:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen,​ kontakta [[intendenturen]] eller [[Helpdesk]].+Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av utrustningen,​ kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]].
  
-Vid problem med projektorn, kontakta [[intendenturen]].+Vid problem med låneprojektorerna,​ lånekamerorna eller lånecyklarna, kontakta [[SoT]].
  
 Vid problem med lånedatorerna,​ kontakta [[Helpdesk]]. Vid problem med lånedatorerna,​ kontakta [[Helpdesk]].
 +
laneutrustning.txt · Last modified: 2017-09-18 12:27 by cr