User Tools

Site Tools


laneprojektorer

Låneprojektorer

Bakgrund

På kansliet finns, som en del av vår låneutrustning, bärbara låneprojektorer som kan användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra konferensrum, sammanträdeslokaler och föreläsningssalar har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först.

Låneprojektorerna bokas via Outlook, precis som våra lånedatorer och våra lånekameror. Se avsnittet om bokning nedan.

Fördelning

Låneprojektorerna är uppdelade per hus. Det är lämpligt att i första hand försöka boka och använda en projektor som finns i det egna huset. I andra hand kan man boka någon av de andra, som är bokningsbara för alla.

Så här är uppdelningen:

Hus Namn Bokningsbar av… Typ
E-huset Låneprojektor E-huset All kanslipersonal Epson EB-1770W
Kårhuset Låneprojektor Kårhuset All kanslipersonal Epson EB-1770W
Navet LTH (Navet) Låneprojektor All kanslipersonal Epson EB-1771W
Studiecentrum Låneprojektor Studiecentrum All kanslipersonal Epson EB-1770W

Bokning

Bokning sker i Outlook. Du hittar den gemensamma mappen under “Gemensamma mappar” → “Alla gemensamma mappar” → “Låneutrustning”. När du bokar, lägg in en tid med uppgift om:

 • Vem som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)
 • Vad utrustningen ska användas till (mycket kort)

Alla dessa saker ska framgå utav bokningens rubrik. Särskilt informationen om vem som bokat är viktig för att situationer ska kunna hanteras på ett bra sätt om det blir komplikationer med en bokning. Bokningar där det inte tydligt framgår vem som bokat kan annuleras utan förvarning.

Längre bokningar

Ska du boka en projektor under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta SoT i god tid innan, för att förvissa dig om att projektorn kan undvaras under en längre tid.

Tänk också på att under tiden du bokat projektorn är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar.

Uthämtning

När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Du kan hämta ut den själv, eller kontakta LTH Support för hjälp. Se uthämtning för var utrustningen kan hämtas.

Kontrollera innehållet i väskan

Glöm inte att kontrollera innehållet i väskan när du hämtar ut utrustningen. Följande ska alltid finnas i en låneprojektorväska:

 • En låneprojektor
 • En fjärrkontroll
 • En strömkabel
 • En VGA-Kabel
 • En ljudkabel

Kontakta LTH Support om något saknas.

Ansvar

Tänk på att under tiden du bokat projektorn är du ansvarig för att utrustningen hanteras och förvaras på ett betryggande sätt. Detta innebär bland annat att:

 • Låt inte obehöriga använda utrustningen.
 • Lämna inte utrustningen utan uppsikt under en längre tid, även om den är fastlåst. En projektor är alltid ett attraktivt byte. Projektorn ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.
 • Förvara projektorn i sin väska så långt det är möjligt. Tänk på att en projektor är mycket känslig för stötar.
 • Undvik att ha vätskor, exempelvis drycker, i projektorns närhet. All elektronik är känslig för vätskor.
 • En projektor generar väldigt mycket värme och blir lätt het. Undvik att arbeta i varma miljöer utan god ventilation, eller i direkt solljus. Placera inte projektorn på eller i närheten av material som kan vara lättantändliga, exempelvis textilier.
 • Lampan i en projektor alstrar stora mängder värme, och dålig ventilation riskerar inte bara överhettning utan minskar också livslängden avsevärt. En projektor ska bara användas i utrymmen med god ventilation. När du stängt av projektorn med hjälp av knappen, låt strömkabeln sitta i ett tag så att den inbyggda fläkten kan fortsätta kyla ner lampan. När lampan är tillräckligt nedkyld stängs fläkten automatiskt av, och det är då säkert att ta ut strömsladden. Vänta med att flytta projektorn tills den svalnat helt.
 • Undvik dammiga miljöer.

Användning av utrustningen

Använd en bildskärmskabel (VGA-kabel) för att ansluta projektorn till datorn. En VGA-kabel ska följa med i lånedatorväskorna. Se även sidan om lånedatorer för fler instruktioner om ihopkoppling med projektor.

Gör så här

Här följer en checklista för användning av en bärbar låneprojektor.

Börja använda projektorn

 1. Koppla bildskärmskabeln mellan projektorn och datorn.
 2. Anslut strömkabeln till projektorn.
 3. Starta projektorn.

Efter användning av projektorn

När du använt färdigt projektorn, gör följande:

 1. Stäng av projektorn i god tid. Låt projektorns strömkabel sitta i ett tag så att den inbyggda fläkten kan kyla bort resterande överskottsvärme från projektorn. Fläkten stannar automatiskt när temperaturen är nere på en ofarlig nivå, och när det har skett är det säkert att koppla bort strömkabeln.
 2. Koppla loss alla kablar (kontrollera först att fläkten har stannat enligt ovan).
 3. Stoppa projektorn i väskan.
 4. Vira ihop alla kablar och tillbehör på ett snyggt sätt och lägg dem i väskan.
 5. Ta med dig väskan och kontrollera att inget är kvar.

Återlämning av utrustningen

Alla kablar ska vara ihopvirade på ett prydligt sätt, och se till att innehållet i väskan är komplett. Se avsnittet om uthämtning för en kontrollista. Återlämna sedan utrustningen där du hämtade den. Kontakta respektive kontaktperson om du behöver hjälp med att låsa in utrustningen där du hämtade den. Tänk på att väskan ska låsas in där du hämtade den, eller överlämnas till en kontaktperson personligen, så att den blir inlåst direkt. Lämna inte utrustningen utan tillsyn!

Support

Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av låneprojektorn, kontakta LTH Support.

Detta gäller även vid problem med själva låneprojektorn.

laneprojektorer.txt · Last modified: 2018-05-18 14:19 by cr