User Tools

Site Tools


laneprojektorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
laneprojektorer [2014-05-14 17:06]
cr [Bokning]
laneprojektorer [2018-05-18 14:19] (current)
cr
Line 52: Line 52:
 ===== Uthämtning ===== ===== Uthämtning =====
  
-När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Du kan hämta ut den själv, eller kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] för hjälp. Se [[laneutrustning#​uthämtning]] för var utrustningen kan hämtas.+När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Du kan hämta ut den själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp. Se [[laneutrustning#​uthämtning]] för var utrustningen kan hämtas.
  
  
Line 67: Line 67:
  
  
-Kontakta [[SoT]] om något saknas.+Kontakta [[LTH Support]] om något saknas.
  
  
Line 121: Line 121:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av låneprojektorn,​ kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]].+Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av låneprojektorn,​ kontakta [[LTH Support]].
  
-Vid problem med själva låneprojektorn, kontakta [[SoT]].+Detta gäller även vid problem med själva låneprojektorn.
  
laneprojektorer.1400079963.txt.gz · Last modified: 2014-05-14 17:06 by cr